Les persones sòcies de treball, en cooperatives que no siguin de Treball Associat, han d’optar necessàriament pel Règim General de la Seguretat social.

En canvi, pel que fa a les Cooperatives de Treball Associat, les persones sòcies hauran d’optar per afiliar-se al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de Treballadors Autònoms, però totes hauran d’afiliar-se al mateix règim i aquesta opció pel règim de cotització a la Seguretat Social ha de constar expressament als estatuts.