Objectiu

Ampliar el coneixement de les empreses de l’economia social i cooperativa en els diferents àmbits d’activitat.
Identificar com l’economia social pot esdevenir una eina per enfortir i enriquir projectes empresarials.
Compartir el model de l’emprenedoria social i cooperativa amb estudiants universitaris.

[divider]

Continguts

L’economia social i cooperativa: eina per facilitar l’emprenedoria col·lectiva.
Aspectes clau que es treballaran:

  • Emprendre col·lectivament
  • Gestió col·laborativa
  • Lideratges compartits
  • Impactes econòmics i socials de l’economia social i cooperativa
  • Anàlisi d’experiències

[divider]

Metodologia

Sessions col·lectives per identificar els trets diferencials que l’economia social i cooperativa poden aportar a les iniciatives empresarials.
Basada en dinàmiques participatives i experiències reals.

[divider]

Destinataris

Persones estudiants de les universitats participants, amb especial atenció als estudis amb major índex d’activitat emprenedora.

Calendari

Es planificaran sessions específiques per a cada col·lectiu d’abril a octubre de 2014.

Facilitadors

Aposta, escola empresarial cooperativa. 10 anys treballant des del cooperativisme. www.aposta.coop