Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Salvem els 78 llocs de Treball per a persones amb discapacitat d’ Icaria Iniciatives Socials

ICARIA INICIATIVES SOCIALS,SAL impulsa el projecte “Salvem els 78 llocs de Treball per a persones amb discapacitat d’ Icaria Iniciatives Socials”.
ICARIA INICIATIVES SOCIALS,SAL és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu constitucional: “L’educació i atenció de les persones amb disminució psíquica des de la infància fins a la vellesa amb l’objectiu d’aconseguir el major grau d’integració social i laboral”.
Amb més de 40 anys d’experiència treballant per afavorir la inserció social y laboral de les persones amb discapacitat, l’ entitat gestiona quatre centres: l’ Escola d’ Educació Especial Taiga, el Centre Ocupacional Bogatell, i el Centre Especial de Treball, que inclou els serveis d’ Icaria Arts Gràfiques i l’ Inout Hostel.
El Capital Social de l’entitat està format per 6.538 accions, el 90% de les quals són propietat dels treballadors, usuaris i familiars d’aquests.
A través d’aquest projecte es pretén donar resposta a la greu situació actual en el referent a la ocupació estable i de qualitat de les persones amb discapacitat que, com a moltes altres, està afectant en els darrers anys a l’entitat. Aquesta iniciativa permetrà el manteniment dels mateixos llocs de treball per a persones amb discapacitat amb que compta el Centre Especial de Treball en l’ actualitat, així com poder ampliar la plantilla del mateix en els propers exercicis.

Actualment ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS,SAL desenvolupa tota la seva activitat a la Ciutat de Barcelona, on estan ubicats els seus quatre Centres:

 • Escola d’ Educació Especial Taiga: Avda. Vallvidrera, 7 08017 Barcelona
 • Centre Ocupacional Bogatell: Llull, 130 08005 Barcelona
 • Inout Hostel (CET): Major del Rectoret, 2 08017 Barcelona
 • Icària Arts Gràfiques (CET): Pujades, 77-79 1ª planta 08005 Barcelona

Impacte esperat

Esperem que l’aplicació d’aquest projecte permetrà, d’una banda el manteniment de 78 llocs de treball per persones amb discapacitat, majoritàriament intel·lectual ocupades al Centre Especial de Treball gestionat per l’ Entitat, així com la creació de nous llocs de treball per a persones pertanyents a aquest col·lectiu en cadascun dels propers tres exercicis.

Objectiu del projecte

El nostre objectiu és l’aplicació d’un seguit d’actuacions al Centre Especial de Treball que permetin generar el suficient marge net per poder mantenir els mateixos llocs de treball per a persones amb discapacitat que tenim en l’ actualitat, així com per poder ampliar la plantilla del mateix en els propers exercicis.

Com naixeu

La història d’ ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS,SAL va començar en 1976, any de fundació de l’Escola d’Educació Especial Taiga sota l’entitat jurídica de “TEDETAIGA Societat Coop. Ltda.”, escola concertada amb oferta educativa per a nens i adolescents dels 3 fins als 21 anys amb greus i permanents trastorns del desenvolupament.

Posteriorment, al 1991 es va crear el primer Centre Especial de Treball de l’entitat: Icària Serigrafia, (sota l’entitat jurídica d’Icària Serigrafia,SAL), amb l’objectiu d’oferir una sortida professional a persones amb discapacitat intel·lectual, preferentment alumnes que finalitzaven la seva formació a l’Escola Taiga.

Tres anys després, en 1994 neix el Centre Ocupacional Bogatell, servei socio-laboral que té com a missió procurar el desenvolupament de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, millorant la seva adaptació a l’entorn, a través de formació i integració a nivell laboral, personal i social.

Al 1997 les Juntes d’ambdues entitats, TEDETAIGA i ICÀRIA SERIGRAFIA, van acordar la Fusió per absorció i el canvi de nom pel de “ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.”.
A més es va canviar el nom del Centre d’arts gràfiques a Icària Arts Gràfiques.

Ja al 2004 es crea l’Alberg INOUT, primer servei d’hostaleria i Restauració d’Europa gestionat en més d’un 95% per persones amb discapacitat, majoritàriament de tipus intel·lectual.

Missió i visió

ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS, SAL té com a objectiu constitucional: “L’educació i atenció de les persones amb disminució psíquica des de la infància fins a la vellesa amb l’objectiu d’aconseguir el major grau d’integració social i laboral”.

Icària Iniciatives Socials, vol contribuir, conjuntament amb les entitats del Sector de la discapacitat, les Administracions Públiques i les organitzacions compromeses amb la Responsabilitat Social Corporativa al fet que cada persona amb discapacitat -intel·lectual o del desenvolupament- i la seva família puguin desenvolupar el seu Projecte de Qualitat de Vida, així com a promoure la seva inclusió com a ciutadans de ple dret.

Té dues característiques destacades, d’una banda l’estil innovador en les activitats laborals dels seus Centres Especials de Treball i per un altre, l’elaboració i publicació de programes d’intervenció per a nens i adults amb discapacitat psíquica.

Com hem comentat anteriorment, la missió del projecte és fer possible el manteniment de 78 llocs de treball per persones amb discapacitat, majoritàriament intel·lectual i crear nous llocs de treball en cadascun dels propers tres exercicis.

Contacte

 • Maria José Pujol Rojo
 • Mail: mjpujol@icaria.biz
 • Telèfon: 609760574

Xarxes/Plataformes en les que estem presents

 • Twitter: @icariagraficas @INOUTHOSTEL
 • Facebook: Icaria Graficas – Inout Hostel Barcelona
 • Instagram: inouthostel_barcelona
 • Youtube: https://www.youtube.com/user/MJPUJOL23927