Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Recoopera

Els antecedents del projecte se centren en el serveis ja existent de reparació dels contenidors al llarg de la seva vida útil que es realitzen al territori català.

A partir d’aquesta realitat, el projecte Recoopera planteja una nova concepció del servei on enlloc d’arreglar peces concretes de contenidors l’objectiu sigui reaprofitar, reparar i reutilitzar els contenidors de manera que tinguin una segona vida útil (allargant 8-10 anys més l’ús dels materials).

La implantació del nou servei de reutilització del contenidors en un format cooperatiu en tot el territori català és l’objecte del projecte.

Reptes

  • Repte social:

Generar ocupació en el col·lectiu de persones amb discapacitat.

  • Repte ambiental:

Reaprofitar els residus de plàstic i metall que es generen al final de la vida útil d’un contenidor. Reduir la necessitat de consum de matèries primeres verges i altres recursos industrials que es genera al fabricar contenidors allargant la vida útil dels contenidors que ja es troben instal·lats a carrer.

  • Repte econòmic:

Generar un estalvi econòmic a les administracions públiques

Impacte esperat

Creació de nous llocs de treball dels quals més del 80% siguin integrats per persones amb discapacitat.

  • Objectius socials:

Creació de llocs de treball en l’economia verda:

Integració de persones amb discapacitat en el sector serveis de l’administració pública: Creació de 24 llocs de treball.

80% dels llocs de treball integrats per persones amb discapacitat

  • Objectius ambientals:

Fomentar la reutilització d’elements del mobiliari urbà. Allargar la vida útil dels contenidors: 30-35% de contenidors reutilitzats sobre el total de models metàl•lics (mercat estimat de 24.000 unitats)

Reduir el volum de residus de plàstic i metall dels contenidors un cop han finalitzat la vida útil d’una concessió de servei de recollida de residus: 200 Tones/any   (90% metall i 10% plàstic) i projecció de creixement

Reduir el volum de residus destinats a tractament finalista: 0% de residus destinats a l’abocador (via reutilització i/o reciclatge-opció existent)

Reduir el consum de matèries primeres verges o altres recursos de les indústries en la fabricació de contenidors: Reducció de l’esgotament de recursos abiòtics: >25 %

  • Objectius econòmics

Reducció dels costos associats al fi de vida útil dels contenidors

Estalvi econòmic en l’adquisició d’un contenidor readaptat enlloc d’un contenidors de fabricació nova per part d’administració pública: 50% d’estalvi econòmic per les administracions públiques en la compra de contenidors reutilitzats

Contacte

jduran@grupxarxa.cat

Xarxes en les que esteM presents

  • Facebook
  • Linkedin