Entitat promotora i agrupada/ades

Biciclot SCCL; Associació Bicihub; Barabara Educació SCCL; Ziclacities SL

Descripció del projecte

Aquest projecte té com a finalitat principal impulsar la línia de negoci de la formació professional en el sector de la mobilitat sostenible en bicicleta. Es vol cobrir l’ampli espectre de serveis tècnics professionals ciclistes a través d’una aula virtual (tipus Moodle) per arribar a les organitzacions ciclistes, associacions i cooperatives que desitgin formar-se per millorar els serveis que realitzen o diversificar-se dins del mateix sector.

A més de les qualificacions pròpies de la mecànica i la instrucció per a la circulació, aquest projecte es fonamenta en la intercooperació amb organitzacions que treballen la formació de guies cicloturistes, la missatgeria, els serveis socials, la salut i la formació contínua.

A través de la intercooperació i la innovació en l’aula formativa virtual, l’institut de la bici vol arribar a un nombre més gran de persones que vulguin treballar a pedals i promocionar la mobilitat sostenible a les ciutats en transició.

Volem impulsar l’institut de la bicicleta en una àrea de negoci que doni resposta a la capacitació professional, la formació contínua, la formació en pràctiques, l’acompanyament tècnic per a l’autoocupació i la inserció laboral.

Sector d'activitat

Educació i formació

Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Pere Serrasolsas

pere@biciclot.coop

933 077 475

Web i xarxes socials
Instagram