Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Som Gestió, SCCL; La Ciutat Invisible, SCCL; Auroracoop, SCCL; L’Eixida del Teler, SCCL; Milmans Assessoria, SCCLP

Breu descripció del projecte

Creiem que és necessari adoptar mesures urgents per pal·liar els efectes desfavorables que ha provocat aquesta crisi sanitària amb un projecte innovador, que tingui com a objectiu principal millorar la competitivitat per mitjà de la digitalització i la innovació dels serveis i que faciliti, així, la viabilitat de les empreses cooperatives sòcies del projecte que presentem. Es tracta d’una eina que ha de permetre encarar de manera més competitiva el canvi que suposen les mesures restrictives de moviment a causa de la COVID-19 i que ha de facilitar un servei professional a distància.

Volem coordinar les empreses socials de tot el territori que treballen en l’àmbit de l’assessorament econòmic, jurídic, laboral, comptable i fiscal, a fi d’afrontar els reptes que han sorgit durant la crisi sanitària i social derivada de la COVID-19. Volem transformar i innovar en aquest àmbit creant una xarxa estratègica especialitzada mitjançant processos d’intercooperació per reactivar econòmicament les cooperatives participants en el projecte.  

Considerem, doncs, que aquest projecte ens servirà per mantenir els llocs de treball existents, així com incrementar el volum de negoci.

Sector d'activitat
  • Serveis de gestoria i assessoria
Àmbit territorial
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Manteniment del 100 % dels llocs de treball.
Dades de contacte

Persona de contacte

Olímpia Sánchez García

Correu electrònic i telèfon

 olimpia@somgestio.coop

933 795 637 / 722 895 781