Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

LaFundició; Cooperativa Escola Popular Keras Buti; Associació Keras Buti; Cooperativa Mujeres Pa’lante; Ecocentral; Tarpuna, SCCL; Voltes, SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte vol generar mercat social arrelat al territori mitjançant les activitats clau següents:

 • Enfortir i ampliar la cooperativa de consum Keras Buti amb la incorporació de nous socis i sòcies.
 • Consolidar llocs de treball de qualitat en la producció agrícola i en la restauració.
 • Crear Les Cabasses, un espai de producció agroecològica i de pensament, aprenentatge i creació cultural rururbà, que permeti desbordar el binomi productor-consumidor i construeixi una comunitat conscient de les necessitats col·lectives, així com repensar i restituir les memòries invisibilitzades del territori que puguin inspirar nous models econòmics i de consum. 
 • Ruralitzar els espais exteriors dels centres educatius. 
 • Col·laborar amb les xarxes veïnals per donar suport al banc popular d’aliments. 

Alguns dels objectius són:

 • Consolidar formes d’intercooperació i suport mutu que beneficiïn models econòmics sostenibles i enforteixin les comunitats amb un model d’ESS arrelat a les necessitats i les oportunitats que s’han produït a l’Hospitalet durant la pandèmia.
 • Consolidar el projecte de restauració La Suculenta a les cuines dels Casals de Gent Gran de Bellvitge i Sant Josep, transformant-les en menjadors populars agroecològics oberts a comunitats diverses.
 • Impulsar l’agroecologia i el consum de proximitat del Parc Agrari, amb un augment del nombre de consumidors dels barris populars més propers, i amb la creació de llocs de feina per a joves d’aquests barris i la difusió dels sabers vinculats a l’agroecologia i la memòria del territori.
 • Desenvolupar un vincle entre les escoles i les zones rurals properes a partir de la recerca amb materials com la canya per remodelar els seus espais exteriors.
 • Impulsar Les Cabasses com a projecte de referència i econòmicament sostenible sobre cultura i ruralitat al Parc Agrari, la Marina i l’Hospitalet (entenent per sostenibilitat econòmica el bon viure de la comunitat, posant al centre la vida de les persones i els principis de l’ecofeminisme). 
 • Restablir vincles entre el camp i la ciutat en termes d’interdependència i cura.
Sector d'activitat
 • Cultura i oci
 • Consum responsable
Àmbit territorial
 • L’Hospitalet de Llobregat
 • Baix Llobregat
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
 • Manteniment del 100% de llocs de treball.
Dades de contacte

Persona de contacte

Francisco Rubio

Correu electrònic

francisco@lafundicio.net

Web 
www.lafundicio.net

Xarxes socials
Instagram