Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Cultura 21, SCCL; Quepo; RiceUp

Breu descripció del projecte

El projecte pretén impulsar i gestionar una comunitat de lectors de llibres i articles de l’àmbit del pensament crític mitjançant una campanya que promociona la lectura destinada a un públic jove interessat en aquest tipus de continguts. Aquesta comunitat s’articula al voltant d’un club que hauria d’incrementar les vendes i les subscripcions als projectes editorials de Cultura 21 (Tigre de Paper, Catarsi Magazin i Bellaterra Edicions), potenciar i fomentar la consciència i el pensament crític a través d’accions culturals, i promoure entorns de col·laboració i intercooperació entre diferents agents de l’àmbit de la cultura, l’edició i l’economia social i solidària.

Sector d'activitat
  • Cultura i oci
Àmbit territorial
  • Catalunya i altres comunitats autònomes de l’Estat
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació de dos llocs de treball.
  • Manteniment del 95% dels llocs de treball.
Dades de contacte

Persona de contacte

Joan Teran i Davant

Correu electrònic i telèfon

joan@tigredepaper.cat

690 275 577

Web 
https://cultura21.coop/

https://www.quepo.org/

https://www.riceupstudio.com/

Xarxes socials

Tigre de Paper, Bellaterra Edicions i Catarsi Magazin tenen, cadascuna, Twitter, Facebook i Instagram. A més, Catarsi també té Youtube; Riceup, Twitter i Facebook; Quepo, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube i Viemo