Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

FemProcomuns, Colectic

Breu descripció del projecte

CommonsCloud.coop és un servei d’eines de núvol amb programari lliure, tecnoètic i cooperativitzat, produït per cooperatives en què les persones i les entitats usuàries són sòcies cooperativistes. Ofereix eines mancomunades d’emmagatzematge, teletreball, col·laboració i comunicació.

Les persones i les entitats es fan sòcies de la cooperativa integral FemProcomuns i aquesta té acords d’intercooperació amb les cooperatives Btactic, SCCL i Colectic, així com amb el col·lectiu LliureTIC, que participen en la producció i el manteniment del servei.

En un context, agreujat per la crisi de la pandèmia de la COVID-19, en el qual corporacions multinacionals amb males pràctiques, pel que fa a ús de les dades i orientades a maximitzar el lucre privat, estan fent seu el control de les nostres eines de teletreball i relacions socials. CommonsCloud.coop és una alternativa que no comercialitza amb les dades personals, posa les eines en mans de les persones i construeix autonomia tecnològica.

En iniciar el Projecte Singular, CommonsCloud.coop tenia una trajectòria de dos anys. Proveïm eines d’oficina, gestionem projectes i augurem comptes d’usuari unificats. Durant el projecte, estem incorporant serveis de videoconferència, formularis, correu, gestió de recursos i de contactes.

Sector d'activitat
  • Digitalització i tecnologia
  • Consum responsable
Àmbit territorial
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Nombre de llocs de treball creats: un a FemProcomuns
  • Nombre de llocs de treball mantinguts: dos a FemProcomuns i dos a Colectic
  • Cooperatives amb les quals FemProcomuns ha establert acords d’intercooperació: Colectic; Btactic, SCCL, i LliureTIC.
Dades de contacte

Persona de contacte

David Jacovkis

Correu electrònic i telèfon

coop@femprocomuns.coop

609 392 388

Web 
https://www.commonscloud.coop/

Xarxes socials