Entitat promotora i agrupada/ades

Eixida del Teler SCCL; Communia SCCL; El Rodal SCCL; La Productora SCCL; Associació Casal Can Capablanca, La Sàrria – Ecodistribució SCCL; Associació Teler Cooperatiu

Descripció del projecte

El projecte per al qual se sol·licita el finançament consisteix en la creació d’una cooperativa de segon nivell de caràcter multisectorial, La NAUCOOP, i la millora i/o el desplegament d’algunes de les principals línies de negoci (productes) i incidència que es deriven de la intercooperació de les entitats promotores:

Laboratori d’incubació: digitalització i innovació tecnològica amb la creació de l’aula virtual i els materials per als itineraris d’acompanyament i incubació de projectes socioeconòmics cooperatius Carme Obradors.

Laboratori de Comunicació Alternativa: com a espai d’experimentació i creació de continguts audiovisuals i gràfics vinculats a la resta de productes i projectes, així com a la visibilització de l’ESS.

  • Laboratori d’Intercooperació per la Transició Ecològica: inicia la seva activitat a partir de la creació d’una xarxa d’entitats al voltant de tres línies concatenades:
  • La celebració del Festival Regadora: visibilització i debat sobre transició ecològica i economia social i solidària.
  • La creació del Laboratori i la creació d’eines i materials (llibre).
  • El disseny d’un sistema d’ecologística agroecològica per al Vallès Occidental i Oriental.

Aquest projecte, doncs, actua sobre alguns dels elements clau en la construcció d’una economia plural transformadora i la transició ecològica com a eina per fer front a l’actual situació social.

Sector d'activitat

Altres serveis

Àmbit territorial

Vallès Occidental, Vallès Oriental

Dades de contacte

Júlia Alsinet 

comunitat@leixida.org

Web i xarxes socials