Entitat promotora i agrupada/ades

Cooperativa Eixarcolant SCCL

Descripció del projecte

El projecte plantejat preveu incorporar al mercat un ampli ventall de productes elaborats amb matèries primeres locals, moltes de les quals es troben actualment en desús (varietats agrícoles tradicionals i plantes silvestres comestibles), obtingudes de forma sostenible, i pagades a un preu just en origen.

S’incidirà positivament en tota la cadena de valor agroalimentària, fomentant una economia local sòlida que contribueixi al desenvolupament rural sostenible i a la lluita contra el canvi climàtic, que sigui independent de la crisi energètica i de materials, i que fomenti una alimentació de qualitat i sostenible a l’abast de tothom.

Es desenvoluparan productes de segona, quarta i cinquena gamma, i es distribuiran a través dels canals B2B (sector restauració i col·lectivitats) i B2C. La manufactura dels productes es durà a terme a les instal·lacions de la Cooperativa Eixarcolant, SCCL, situades al poble de Jorba, on el punt de venda propi servirà com a anàlisi de mercat. La comercialització abastarà tot el territori català gràcies a establiments col·laboradors. Alhora, es preveu la venda en línia, dirigida tant a consumidors finals com a professionals.

El sector alimentari presenta unes bones perspectives de creixement a curt i mitjà termini, gràcies al canvi d’hàbits de consum i als canvis estructurals en el model econòmic global derivats de la crisi energètica i de materials. Es tracta d’un sector estratègic per garantir la sobirania i seguretat alimentària de la població, que genera una cadena de valor transversal, i que pot oferir oportunitats laborals tant a personal qualificat com a persones amb poca formació.

Dades de contacte

Marc Talavera Roma
coordinacio@eixarcolant.cat
690 337 398

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat
  • Comerç
  • Alimentació i agricultura
Àmbit territorial

Catalunya