Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Espigoladors

Breu descripció del projecte

Enfortim es im-perfect® busca el creixement i la replicació de la marca es im-perfect®, la primera marca de l’Estat espanyol que elabora i comercialitza productes alimentaris d’alta qualitat a partir d’excedents o fruita i verdura descartada per raons estètiques. Alhora, la cooperativa ofereix oportunitats laborals i formatives a persones en situació de risc d’exclusió social.

El projecte identifica diverses oportunitats de creixement de l’economia social per mitjà de la marca es im-perfect®. D’una banda, es planteja enfortir l’estratègia de comercialització per situar-se com a model de l’ES de referència en l’àmbit català i a l’exterior. De l’altra, es proposa sistematitzar coneixements amb un alt potencial de replicabilitat i transferibilitat de know-how.

L’impacte social que generarà el projecte és la dinamització i la reactivació de l’economia social en el sector alimentari de sis demarcacions catalanes, la creació de xarxa entre els diferents agents i la generació de 8 llocs de treball.

Objectius/ reptes del projecte
  • Enfortir el model per establir les bases fermes d’escalabilitat i replicabilitat en altres territoris.
  • Millorar empresarialment amb l’adaptació de les TIC i la implementació d’accions de comunicació.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 8 llocs de treball
Dades de contacte
Xarxes socials
Instagram