Entitat promotora i agrupada/ades

Coodin, SCCL; La Coopmunitat, SCCL; Learning by doing, SL

Breu descripció del projecte

L’Observatori de Sistemes de Pagament neix com un projecte amb voluntat transformadora a partir de detectar que cada vegada la societat és més conscient del valor social lligat a l’acció econòmica, i això fa que sigui fonamental dotar les entitats d’economia social, les administracions locals i els agents en la dinamització de l’economia local, de les eines i coneixements necessaris per gestionar el seu sistema financer. Calen formes de pagament complementàries, canals de recirculació de la inversió pública dins del municipi, accions de treball en xarxa de les entitats d’ESS, etc.

En aquest sentit, l’Observatori facilitarà l’accés a sistemes financers propis de l’ESS a través de monedes complementàries, socials o sistemes d’intercanvi.

L’objectiu és reforçar, mitjançant el suport tècnic a entitats i col·lectius de l’Observatori, la generació d’una activitat econòmica basada en la proximitat, el desenvolupament sostenible, el consum responsable i la presa democràtica de decisions. Perquè tot això funcioni, és fonamental que, allà on sigui viable i fins i tot recomanable, es disposi d’un mitjà de pagament alternatiu, controlat democràticament pels mateixos usuaris i no pas per entitats supraestatals de caràcter democràtic dubtós i amb voluntat especulativa.

Pensem que l’enfortiment de les xarxes d’ESS i la generació de nous vincles entre el petit comerç i l’ESS han de ser la base per a futures accions de transformació econòmica de la nostra societat, en què el treball ben fet, el servei al ciutadà i l’enfocament social en la presa de decisions democràtiques estan cridats a tenir un paper fonamental.

Objectius/ reptes del projecte
  • Recollir i compilar coneixement i posar a l’abast de la ciutadania les diferents monedes complementàries.
  • Dinamitzar l’ocupació mitjançant la creació d’una cooperativa gestora de l’Observatori.
  • Donar a conèixer l’economia social i cooperativa a través d’altres plataformes de servei de declaracions i pagaments (SDP) complementàries.
  • Promocionar l’Observatori com a oficina tècnica per a l’acompanyament, l’assessorament o la gestió inicial de l’estudi de la idoneïtat de crear una nova moneda local o social.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 5 llocs de treball. 1 cooperativa
Dades de contacte

Persona de contacte
Pedro Imaz
consell@coodin.cat
933 600 387

Web
http://www.coodin.cat