Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Goteo; Heres Social, SCCL, Facto Assessors, SCCL

Breu descripció del projecte

La idea neix de constatar la necessitat de posar eines de finançament i de suport per constituir noves cooperatives o consolidar projectes de l’economia social en el territori català, així com la necessitat de dissenyar i implementar programes de formació integral a iniciatives per a la seva transformació en cooperatives.

El projecte cerca el disseny i la implementació d’una plataforma digital amb codi obert especialitzada en cooperatives per donar suport al finançament de manera col·laborativa, a la constitució de noves cooperatives i a la consolidació de les existents. Disposarà d’una sèrie de recursos i eines, formació especialitzada i acompanyaments, realització i distribució de recursos formatius dirigits a iniciatives així com a ateneus cooperatius i la implementació d’un itinerari complet de formació. Això permetrà crear capacitats a llarg termini i recursos en les
persones tècniques dels ateneus cooperatius.

Objectius/ reptes del projecte
  • Crear la plataforma digital de codi obert CrowdCOOP.
  • Construir un ecosistema de suport al cooperativisme a Catalunya.
  • Fomentar la creació, la formació, el finançament i la consolidació de cooperatives a través de CrowdCOOP.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 2 llocs de treball
  • Creació de 2 cooperatives
Dades de contacte
Xarxes socials
Instagram