Entitat promotora i agrupada/ades

Agència de Desenvolupament del Berguedà

Breu descripció del projecte

El projecte té com a objectiu elaborar un pla de viabilitat i la constitució d’una cooperativa impulsada des de l’Administració que pugui desenvolupar serveis de neteja en un primer moment i d’altres a posteriori, a la comarca del Berguedà. Per tal de donar resposta a la necessitat d’incorporar persones al treball declarat, que en l’actualitat per volum i organització resten en l’economia submergida.

Objectius/ reptes del projecte
  • Afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses
  • Qualificar i promoure les persones treballadores, ajudar en la gestió, la creació i el desenvolupament emmarcats en l’economia social i solidària i en concret un format cooperatiu.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 8 llocs de treball
  • Creació de 2 cooperatives
Dades de contacte

Persona de contacte
Rosa Pujols
agencia@adbergueda.cat
932890530

Web 
www.adbergueda.cat

Xarxes socials