Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Àuria

Breu descripció del projecte

La Fundació Àuria ha identificat, mitjançant la seva llarga experiència en els serveis d’atenció domiciliària, un increment de la població dependent en situació d’envelliment i un canvi de model familiar, que resulta en què moltes persones viuen soles o passen gran part del dia soles a casa.

El projecte proposa un model d’atenció social domiciliària basat tant en un suport en les seves activitats diàries com en un suport de llarga o curta durada per promoure i fomentar un envelliment actiu. Això permetrà crear oportunitats de treball i de qualitat de vida
més bones per a les persones en risc d’exclusió, generant un retorn important en cohesió social, sostenibilitat i dinamisme econòmic.

A més, el projecte desinstitucionalitza els serveis a la gent gran, en oferir un servei que proporciona la màxima qualitat de vida per a les persones ateses i que allarga al màxim el període de viure en el seu entorn habitual.

Objectius/ reptes del projecte
  • Elaborar un programa d’envelliment actiu, saludable, que potenciï la promoció de l’autodeterminació i els drets.
  • Millorar les capacitats, habilitats i coneixements dels professionals.
  • Implementar eines tecnològiques per millorar la gestió.
  • Promoure el manteniment econòmic del territori.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 8 llocs de treball
Dades de contacte
Xarxes socials
InstagramLinkedin