Entitat promotora i agrupada/ades

Mercat ArrelsSCCL; Cooperativa l’Olivera SCCL; Unió de Pagesos de Catalunya; Agrària del Vallès SCCL, Formatgeria del Miracle SCCL, Última Milla Transportes y Logísticas S.L.

Descripció del projecte

Mercat Arrels (abans Som Cultura, SCCL), Unió de Pagesos, L’Olivera, Cooperativa Agrària del Vallès, Formatgeria del Miracle i Última Milla posen en marxa la fase de consolidació i creixement del Mercat Arrels per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball.

Es vol invertir l’ajut Singular per crear noves eines logístiques, tecnològiques i digitals per fer gran el Mercat Arrels i arribar a més productors i consumidors (més detall al PLA D’ACCIÓ). Es vol fer créixer un model que hem demostrat que funciona i que no existeix a Europa, un sistema que connecta directament productors i consumidors mitjançant una plataforma que uneix la comunicació, la tecnologia i la logística. Amb el creixement d’Arrels, es vol tenir un impacte prou transcendent per incidir en la transformació del model de consum alimentari a casa nostra des de l’ESS.

Gràcies al creixement del Mercat Arrels, es preveu una injecció directa a la pagesia en forma de facturació anual de 1.810.080 €, amb la creació de llocs de treball indirectes que això comporta, l’estabilització de llocs de treball en les empreses participants i la creació de 9 llocs de treball específics per a Arrels.

Sector d'activitat
  • Comerç
  • Alimentació i agricultura
Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

info@mercatarrels.cat

Web i xarxes socials
InstagramYouTube