Millora i enfortiment empresarial, adaptació a les TIC i implantació de plans de comunicació a les cooperatives de l’agrupació

El projecte consisteix en una proposta agrupada de quatre cooperatives que porta a terme
una actuació estratègica, sectorial i territorial per aprofitar i millorar l’atenció privada,
eneradora d’ocupació, com una oportunitat de mercat a comarques i poblacions mitjanes
i grans, mitjançant actuacions de millora de l’enfortiment empresarial, l’adaptació a les TIC i la implantació de plans de comunicació.