BlogMón COMón CO

banner-291x96-economia-social-00

S’ha publicat la Resolució TSF/2662/2016, de 22 de novembre per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la xarxa d’Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del programa aracoop.

Projectes

Els projectes de la línia 1 de subvenció tenen per objectiu la creació d’un servei i d’un espai d’atenció, Ateneu Cooperatiu, nom comú per a tots els territoris, que doni cobertura a una demarcació territorial i sigui un punt de referència pel que fa a l’economia cooperativa i les societats laborals dins el marc del programa aracoop.  L’Ateneu Cooperatiu té la voluntat de ser el centre cooperatiu de proximitat que desenvolupa projectes i activitats de foment i promoció de l’economia social, per esdevenir un espai referent a territori de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació i suport a la creació de cooperatives i a les iniciatives d’economia social.

Els projectes de la línia 2 de subvenció s’adreça a projectes singulars dirigits la generació d’ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori i que permetin reactivar l’economia. L’objectiu d’aquesta línia 2 és incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l’ocupació en les cooperatives o societats laborals així com potenciar les de nova creació. Les actuacions hauran d’estar orientades a la generació  d’ocupació directa a través de la creació de llocs de treball en el marc de l’economia social i cooperativa, i basades en situacions i problemàtiques específiques d’un territori, o bé necessitats i/o oportunitats estratègiques d’un sector.

Per últim, la línia 3 de subvenció per a la coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa, té per objecte la creació d’un servei de gestió i comunicació transversal i de seguiment d’actuacions dels projectes singulars i de les actuacions que es porten a terme per part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, per tal d’assegurar el millor aprofitament de les oportunitats i recursos generats.

 

Informació i formularis de sol·licitud

Trobareu els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions en el següent enllaç sol·licitar subvenció