Visió COVisió CO destacat
El punt de partida per treballar dins del marc de l’ESS va néixer conjuntament amb les nostres primeres fabricacions de Cervesa, l’any 1.995.

Crear ocupació a partir del nostre ofici i esdevenir sobirans de la Cervesa que consumim va portar-nos a constituir “l’Associació Humulus Lupulus per a la Cultura de la Cervesa”, una entitat sense ànim de lucre que va congregar els primers cervesers del panorama català.La ràpida evolució d’aquest sector emergent ens va impedir constituir-nos com a coopertaiva i ens vam tancar individualment als nostres obradors.Als últims anys ens hem reagrupat com a Ninkasi, una cooperativa de persones expertes de la cervesa, sumant la nostra oferta i guanyant escala per a la producció, gestió i comercialització.

Des de Ninkasi repensem el cicle de vida del nostre producte: involucrem al pagès en el projecte; comprem matèries primes locals; i la nostra malteria està ubicada a la mateixa explotació agrària on es conrea l’ordi de les nostres cerveses. A més, practiquem l’agricultura ecològica; sensibilitzem el consumidor a l’origen dels aliments; i oferim l’experiència de venir i sentir el circuit dels camps a la gerra. Aquestes accions, basades als nostres valors, són factors claus que ens diferencien.

El valor que ens aporta ser una cooperativa és la transparència d’informació. Tot i que la gerència horitzontal és progressiva, no representa un desequilibri a la presa de decisions col·lectives.

Des de Ninkasi també apostem per la equitat de gènere. El fet d’implementar mesures de conciliació familiar afavoreix la igualtat de gènere de participació en la fórmula cooperativa, la pedra angular de la justícia social al projecte empresarial.

Enfilar el camí cap l’objectiu d’ elaborar Cervesa ecològica amb ordi català és la fita assolida fins el moment i l’element clau per aconseguir-ho és la comunitat de suport al projecte, mitjançant la financiació col·lectiva oberta en base a recompenses de producte acabat.

L’equip de persones que està impulsant el projecte som l’Imma Collado, autodidàcta i coordinadora del projecte Ninkasi i l’Àlex Padró, enginyer tècnic agrícola.

Els reptes plantejats pels propers anys són l’accés a nous mercats i promoure el consum responsable.

És a les sessions d’acompanyament expert individualitzat on traiem més suc del programa aracoop75: hem pogut donar-li més sentit al nostre Storytelling a través de propostes de millora. Arran d’això, estem desenvolupant una política d’incorporació a noves sòcies, perquè coneixem el perfil que necessita la nostra cooperativa i obrim la porta d’entrada.