Visió COVisió CO destacat
Visió CO | Visió CO destacat

Les Cooperatives amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquest any el lema de l’Aliança Internacional del Cooperatives s’alinea amb els 17 objectius per al Desenvolupament Sostenible aprovats per Nacions Unides en un àmbit temporal definit entre el 2015 i el 2030.

Amb el lema “Cooperatives: el poder d’actuar per un futur sostenible” es vol posar de manifest el paper que juguen les cooperatives en la construcció d’un escenari empresarial més sostenible i compromès.

El proper 7 de juliol se celebrarà l’acte central del Dia Internacional de les Cooperatives amb el que es vol posar en valor el paper de les cooperatives en la construcció d’un futur més sostenible.

Sustainable Development Goals_E_Final sizes

Cadascun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible proposa unes metes específiques per assolir en els propers 15 anys a fi d’eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a totes les persones.

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món

La pobresa va més enllà de la manca d’ingressos i l’absència de recursos. Trobem altres derivacions de la pobresa com ara la malnutrició, l’accés limitat a l’educació i altres serveis bàsics, la discriminació social i la manca de participació en la presa de decisions.

Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

El sector alimentari i el sector agrícola són vitals per a l’eliminació de la fam i la pobresa. Ara mateix els nostres sòls, els nostres boscos, els nostres mars i la nostra biodiversitat s’està degradant ràpidament i cal prendre mesures per frenar aquesta realitat.

A Catalunya les cooperatives dedicades a l’agricultura participen en un 67% de la producció total.
Les cooperatives agràries produeixen, elaboren i comercialitzen aliments de qualitat. Al mateix temps, són empreses arrelades al territori, que no es deslocalitzen i generen ocupació, i vetllen per la sostenibilitat mediambiental

Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats

S’han obtingut grans progressos amb l’augment de l’esperança de vida i la disminució d’algunes de les principals causes de mort al món. Malgrat això, cal continuar treballant per garantir l’accés a l’aigua neta i al sanejament a fi de millorar encara més la salut de totes les persones. Les cooperatives catalanes tenen incidència en diversos sectors relacionats amb la salut: des de l’abastiment d’aigua o la producció d’aliments fins a la prestació de serveis mèdics, terapèutics o farmacèutics.

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida

L’accés obert a un educació de qualitat és un element clau per millorar la vida de les persones i el desenvolupament sostenible.
Les escoles cooperatives eduquen de manera participativa, inclusiva i responsable, en la igualtat, la democràcia, la pau i el respecte al medi ambient.

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes

Malgrat que hi ha hagut molts avenços en matèria d’igualtat de gènere, encara hi ha dones al món que pateixen discriminació, abusos i violència.
Uns dels valors fonamentals del model cooperatiu és la igualtat, també la de gènere, practicant i implementant aquest principi les cooperatives contribueixen de manera activa a construir economies més sostenibles que beneficien la societat en el seu conjunt.

Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i el sanejament per a tothom

L’accés lliure a l’aigua neta és part essencial del món en què volem viure. L’escassetat de recursos hídrics i la mala qualitat de l’aigua influeixen negativament en la seguretat alimentària de les persones que la pateixen.

Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom

L’energia és necessària per a gairebé tots els reptes i oportunitats a què fa front la humanitat. I l’energia sostenible ha de ser la tendència per aconseguir els grans desafiaments a què ens enfrontem.
Les cooperatives impulsen un ús responsable dels recursos naturals, així com l’accés equitatiu i universal, apostant per energies renovables.

Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom

La creació de llocs de treball decent és encara un dels grans desafiaments als què no s’està donant resposta. Des del model cooperatiu es fomenta la creació d’ocupació de qualitat. Com ho demostra el fet que les cooperatives catalanes tenen avui més treballadors que abans de la crisi.

Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació

El desenvolupament sostenible passa pel creixement econòmic sostingut que proporciona la tecnologia moderna. La tecnologia i la innovació són fonamentals per a la industrialització, que alhora és la que genera el desenvolupament.

Objectiu 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països

Malgrat que s’ha aconseguit reduir la pobresa en alguns països, les desigualtats entre estats i fins i tot els desequilibris socials dins un mateix país segueixen existint i calen mesures per disminuir aquesta escletxa.
Al nostre país, la desigualtat és una preocupació central. Les cooperatives contribueixen a reduir-la amb promovent un model empresarial inclusiu i equitatiu.

Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles

Les ciutats són nuclis d’activitat, de comerç, de relacions, de ciència, de cultura i de desenvolupament social. Algunes de les carències que pateixen són recursos per a serveis bàsics i l’escassetat d’habitatge adequat i l’empobriment de les infraestructures.
Les cooperatives d’habitatge fomenten models no especulatius d’accés a l’habitatge.

Objectiu 12: Garantir models de consum i producció sostenibles

El consum i la producció sostenibles exigeixen la implicació dels consumidor així com la cooperació entre els participants en tota la cadena de producció i de subministrament.
El cooperativisme de consum és un model en què el consumidor és protagonista del subministrament i pot escollir quins serveis i productes consumeix en àmbits com l’alimentació, la cultura, l’aigua, l’energia o les telecomunicacions.

Objectiu 13: Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

El canvi climàtic està present en tots els continents i té efectes adversos sobre l’activitat econòmica i sobre les persones de tots els països, i amb una perspectiva a l’empitjorament.

Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins

La temperatura, la química, els corrents i la vida dels oceans regulen els sistemes que fan que la terra sigui habitable.
Prevenir la contaminació marina, preservar els ecosistemes oceànics i frenar l’acidificació de l’agua són algunes de les mesures necessàries per preservar els mars i la vida submarina.

Objectiu 15: Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat

Els boscos del nostre planeta són fonamentals per aturar el canvi climàtic, alhora que asseguren les necessitats alimentàries dels éssers vius. Cal evitar la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar el repoblament i la reforestació a nivell mundial

Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

Aquest objectiu focalitza en la promoció de societats justes i inclusives, que assegurin l’accés a la justícia i a totes les institucions, treballant per construir estructures sòlides i eficients.
El model cooperatiu està basat en valors que de manera natural vetllen per construir una societat més inclusiva i democràtica.

Objectiu 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Per a fer efectiva l’agenda de desenvolupament sostenible cal el treball conjunt de tots els països i el compromís de governs, institucions públiques i privades i la societat en general.

 

El model cooperatiu està basat el valors com la Igualtat, la equitat, la responsabilitat, la participació, el compromís amb les persones i amb el territori i la preservació del medi ambient.
Tot plegat el converteix de manera natural en un model transformador amb capacitat de canviar maneres produir i consumir, orientat a construir un futur empresarial, econòmic i social més democràtic, equitatiu, just i sostenible.

 

07 Juliol Acte central del Dia Internacional del Cooperativisme

  • L’acte tindrà lloc al Palau Robert a les 11.30 h
  • En aquest enllaç trobareu el programa acte.
  • Us podeu inscriure a l’acte a través d’aquest formulari.