Món COMón CO

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

L’engranatge.

Som en Dani i la Yaiza i conformem el projecte de L’engranatge (engranatge.org). Ens dediquem a facilitar la transmissió del moviment en el teixit cooperatiu i comunitari.

Som un projecte nascut amb la voluntat de dinamitzar i enfortir el teixit cooperatiu i comunitari dels nostres barris, pobles i ciutats. Ho fem mitjançant la facilitació i l’acompanyament d’aquells ens públics, iniciatives de l’Economia Social i Solidària i cooperatives, que construeixen una societat que situa les persones i les seves relacions al centre de la vida. Ara estem operant a Celrà

Impacte esperat

  • Generació d’una o dues cooperatives de treball associat que s’instal·lin al Barri Vell de Celrà
  • Una primera presa de contacte entre persones emprenedores per crear una xarxa de coneixment i intercanvi.
  • Difondre el model de l’Economa Social i Solidària així com de l’emprenedoria cooperativa

Objectius del projecte

El projecte Cop de Coop al Barri Vell de Celrà, és un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de dinamitzar la vida econòmica del centre històric del poble.

D’una banda, busquem locals buits que puguin acollir nous projectes comercials per nodrir la vida del barri. I de l’altra, busquem equips de persones que tinguin un projecte econòmic i cooperatiu per tal d’emplaçar-se en els espais disponibles.

Des de L’engranatge, oferim l’acompanyament en tot el procés per tal de posar en valor el procés de coneixença, disseny del projecte, el pla de viabilitat econòmica, i l’encaix en el barri. Així, oferim una formació per tal de conèixer i aprofundir en els temes vinculats a l’Economia Social i Solidària, l’emprenedoria cooperativa, fer equip i la gestió de conflictes, la comunicació i la gestió de l’empresa cooperativa.

L’engranatge neix arran de la passió per pensar conjuntament com donar vida al paradigma cooperatiu i comunitari en terres gironines.

I Cop de Coop al Barri Vell de Celrà neix de la coneixença de la realitat del Barri Vell del poble i de les ganes de nodrir-lo de vida com uns anys enrere.

Contacte

lengranatge@gmail.com

Xarxes socials

Facebook: https://www.facebook.com/CopdeCoopalBarriVelldeCelra/

Web: www.lengranatge.org