Visió COVisió CO destacat

La igualtat d’oportunitats garanteix que totes les persones puguin viure en un sistema just i democràtic en els diversos espais de participació social, polític, econòmic, legal.

En els darrers anys el model capitalista imperant ha generat una clara dissociació entre economia i societat que ha provocat un increment de la pobresa, les desigualtats socials, l’atur i la precarietat laboral.

L’economia social i solidària representa una alternativa real d’organització i funcionament de l’economia, que aposta per la cooperació, la participació, la transformació social, la ruptura amb els models patriarcals, el foment de la igualtat i la inclusió social.

Així, quan parlem d’economia social, i en concret del Programa d’Economia Social impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, estem posant en valor un model que situa les persones al centre de les decisions, prioritzant les seves necessitats per sobre dels beneficis econòmics.

Es tracta, doncs, d’un model empresarial generador d’ocupació estable i de qualitat. Això inclou mesures que garanteixen la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la inclusió social. Un model de les persones i per a les persones en igualtat de condicions, tant pel que fa a l’accés, com pel que fa a la promoció dins les pròpies organitzacions.

Aquests valors intrínsecs a les empreses d’economia social contribueixen positivament també a l’assoliment de molts dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En particular, als objectius de foment de l’ocupació sostenible, el treball decent, i l’equitat de gènere, entre d’altres. I han estat reconeguts també de forma explícita a l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, situant les cooperatives com a líders en sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

La igualtat d’oportunitats es basa en un creixement just

La missió del Programa d’Economia Social és construir un nou model socioeconòmic respectuós. Aquest sistema ha d’afavorir la transformació social, la generació de comunitat i una democratització de totes les fases del cicle econòmic. D’aquesta manera, es dóna lloc a un creixement econòmic just, equitatiu i sostenible. A més, l’economia social contribueix al desenvolupament territorial i l’apoderament comunitari, fomentant una ocupació estable i de qualitat.

Vols formar part d’un model econòmic que aposta per la igualtat d’oportunitats? Consulta les nostres guies i materials informatius i suma’t al canvi!