Visió COVisió CO destacat

Les societats laborals formen part també de l’economia social, així com les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i associacions amb activitat econòmica, les empreses d’inserció els centres especials de treball, les confraries de pescadors, les societats agràries de transformació

Podem trobar exemples de societats laboral en qualsevol àmbit d’activitat empresarial. Hi ha referents d’interès com són, i entre altres, l’Aurò Natura, una societat laboral limitada situada al mig de la natura, que ofereix un espai dedicat a l’oci inclusiu, accessible i amb una estructura de bioconstrucció com a alberg, o també l’Orquestra Simfònica del Vallès, un projecte artístic i empresarial amb vocació social. Actualment l’única orquestra simfònica de l’Estat espanyol organitzada empresarialment com a societat anònima laboral, a on els treballadors són alhora els propietaris.

Les societats laborals són societats de caràcter mercantil on la majoria del capital social, més del 50%, ha de ser propietat de les persones treballadores, amb una relació laboral de caràcter indefinit. Requereix un mínim de dos socis inicialment, que hauran de ser tres persones sòcies passats 36 mesos, ja que cap d’ells no pot tenir una participació a la societat superior al 33%. Existeixen dues classes de societats laborals: societats anònimes laborals (SAL) i les societats limitades laborals (SLL).

La societat limitada laboral és la resposta a la necessitat de permetre la constitució d’una societat situada a cavall entre la cooperativa i la societat de responsabilitat limitada, permetent que la figura laboral sigui present també en la dimensió de les microempreses. En general, poden acollir-se a les mateixes activitats de suport o subvencions que les cooperatives. Això també s’estén a la possibilitat de capitalització de l’atur per part de les persones sòcies.

A Catalunya hi ha 818 societats laborals que donen feina a 6.476 persones.(1)

Més informació sobre societats laborals en aquest enllaç.

 

(1) Registres dels Departaments de la Generalitat (Cooperatives, Societats Laborals, CET, Empreses d’Inserció de TSF, Associacions i Fundacions de JUS, SAT i Confraries d’ARP i Mutualitats de VEH), Observatori del Treball i Model Productiu, Idescat i Ministrio de Empleo y Seguridad Social.