Sin categoríaVisió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

La Fàbrica de l’habitatge cooperatiu

Realització dels estudis previs i tasques preparatòries pel llançament d’una cooperativa industrial dedicada a la construcció en fàbrica, i muntatge in situ, d’edificis d’habitatges i equipaments. En paral·lel, col·laboració amb un centre formatiu per preparar els alumnes per a cobrir els llocs de treball especialitzats en el disseny i en tècniques constructives.

Objectius:

  • Elaborar el Pla Estratègic Empresarial.
  • Constituir la cooperativa industrial.
  • Disposar d’un catàleg comercial dels models de construccions a realitzar.
  • Disposar d’un espai de treball, material i utillatge per a l’experimentació.

Els nostres serveis s¡orienten a persones professionals i aprenents del disseny industrial i construcció en fàbrica, amb la voluntat de complementar l’oferta d’habitatges a preu assequible i promoguts en règim cooperatiu, amb habitatges de lloguer o dret d’ús i en edificis amb espais i serveis comuns. El nostre valor afegit és unir qualitat, preu, sostenibilitat i personalització de la construcció d’habitatges i equipaments.

Dades de contacte:

  • Web: www.servimcoop.cat
  • Xarxes socials: @servimcoop.cat (facebook), @servimcoop (twiter)
  • Contacte: Pere Pugès, pere.puges@servimcoop.cat, 693707722