Dijous 3 octubre -9.30-13.00 h - ICAB c. Mallorca 283 Barcelona


  La participació en les activitats del programa d'Economia Social està subjecta a un seguit de condicions que entre altres aspectes recullen el tractament que es farà de les vostres dades segons la nova Llei del RGPT i el permís per utilitzar la vostra imatge per a arxiu i difusió de l'activitat, i mai amb cap ús comercial.

  Accepto i consenteixo explícitament el tractament de les categories especials de dades, amb les finalitats indicades en els termes i condicions.*
  Veure termes i condicions

  Conec i accepto les condicions de participació.*

  Veure condicions de participació

  Sóc coneixedor/a del caràcter de subvenció pública amb la qual es finança l’actuació en la qual vull participar, mitjançant el cofinançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.*

  *Camps obligatoris