BlogVisió COVisió CO destacat

JIIESC_Blanquerna_aracoop

El passat 15 d’octubre es va celebrar a l’Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna – URL (FCRI), i en el marc d’Aristos Campus Mundus, la I Jornada Internacional Interuniversitària sobre Economia Social i Cooperativisme: Universitat, emprenedoria i economia  cooperativa, organitzada conjuntament amb el programa aracoop.

L’objectiu d’aquesta trobada era analitzar i debatre com s’està abordant l’economia social i el cooperativisme a les universitats catalanes, conèixer casos d’èxit en aquest àmbit i quins reptes de futur es plantegen davant la presència cada vegada més destacada d’aquesta manera de treballar i organitzar-se empresarialment. Entre els ponents, hi havia representants del moviment cooperativista del Quebec i Mondragón, territoris amb una llarga trajectòria en aquesta àmbit i representants d’aquest sector a Catalunya.

Dues de les intervencions que més expectació van aixecar van ser les ponències dels dos convidats provinents del Canadà, el president de Le Chantier de l’Économie Sociale del Quebec, el Sr. Patrick Duguay, que va destacar la necessitat “d’asseure en una mateixa taula una àmplia diversitat d’actors per conèixer tots els punts de vista i reforçar, d’aquesta manera, el paper de l’economia social dins la societat ”. I la Dra. Marguerite Mendell que va encoratjar les universitats del nostre país ha treballar conjuntament amb organitzacions que treballen pel bé comú.

El compromís universitari

El paper del món universitari en la promoció i difusió de l’economia social va centrar bona part de les intervencions que es van fer en les diferents taules, sobretot en aquella que plantejava les possibilitats laborals i professionals que ofereix l’economia social i el cooperativisme als joves del nostre país. El Dr. Andreu Ibarz, director general de la Fundació Blanquerna, va subratllar l’esforç que s’està fent en l’àmbit universitari i en particular a Blanquerna, per fomentar aquest coneixement des de quatre punts diferents: els valors, les metodologies i els instruments de treball, i els vincles amb les empreses. Una opinió compartida pel Dr. Josep Maria Carbonell, degà de FCRI Blanquerna, qui va remarcar l’important paper que han de jugar les institucions educatives per formar professionals ben preparats i qualificats per ajudar a impulsar projectes dins d’aquest àmbit.

Crear vincles

Durant la jornada també es va debatre quines possibilitats de futur ofereix l’economia social i què s’hauria de fer per enfortir la seva presència dins la nostra societat. És per aquest motiu que es va comptar amb la presència de representants d’empreses cooperativistes, associacions i fundacions per conèixer de primera mà com estan treballant i quines perspectives de futur es plantegen.

D’entre totes les intervencions va quedar palès la necessitat d’invertir en coneixement i en la millora de la comunicació d’aquestes cooperatives, ja que encara avui la feina d’aquestes organitzacions és desconeguda per bona part de la ciutadania. Van ser els mateixos ponents els que van reconèixer que aquest punt és el seu taló d’Aquil·les i que la col·laboració del món universitari pot suposar un gran impuls per l’economia social.