Aquest formulari està tancat. Places exhaurides

  SEMINARI AL QUAL S'INSCRIU

  Dades personals:


  DADES EMPRESA  Persona amb discapacitatPersona amb càrregues familiarsPersona demandant d'ocupació no ocupadaPersona en risc d'exclusió socialPersona perceptora de prestació d'atur

  La participació en les activitats del programa d'Economia Social està subjecta a un seguit de condicions que entre altres aspectes recullen el tractament que es farà de les vostres dades segons la nova Llei del RGPT i el permís per utilitzar la vostra imatge per a arxiu i difusió de l'activitat, i mai amb cap ús comercial.

  Accepto i consento explícitament el tractament de les categories especials de dades, amb les finalitats indicades en els termes i condicions.*
  Veure termes i condicions

  Conec i accepto les condicions de participació.*

  Veure condicions de participació

  Sóc coneixedor/a del caràcter de subvenció pública amb la qual es finança l’actuació en la qual vull participar, mitjançant el cofinançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.*