Activitats aracoopExperiències

En el marc d’aracoop, aquest és un programa de difusió de l’economia cooperativa com a model econòmic rigorós, modern, participatiu, democràtic, fonamentat en valors i centrat en la persona.
Un programa adreçat a l’alumnat de segon cicle d’Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior dels centres educatius de Catalunya.
Trobareu tota la informació a:  www.fescoop.coop