Visió COVisió CO destacat

  • Vint-i-cinc alumnes han cursat durant l’any 2018 el 1r Postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB, que han culminat amb uns Treball Finals de primer nivell.
  • Enguany es posa en marxa la segona edició d’aquest Postgrau, [díptic del programa] que s’inaugurà amb la taula rodona “Cultura Cooperativa per cooperativitzar la cultura” el proper 20 de febrer.
  • Aquesta activitat s’organitza en el marc del Programa d’Economia Social promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

La primera edició ha estat un èxit rotund de participants, programa, continguts i resultats. Així podem dir que les 25 persones inscrites han assistit al gruix de les sessions i sortides, i han tingut una actitud molt participativa. Un dels pilars dels èxits ha estat un grup d’alumnes molt cohesionat i actiu. En aquesta mateixa línia cal assenyalar també, en el marc de les valoracions del Postgrau, l’alt nivell del gruix de treballs de final de Postgrau entregats i defensats per l’alumnat. Treballs que amb una molt bona base teòrica despleguen propostes i projectes d’importància estratègica per l’Economia Social i Solidaria (en habitatge, impuls de projectes, xarxes comunitàries, història,…). En la dinàmica final pensada per a valorar conjuntament amb l’alumnat aquesta primera edició la majoria, assenyalant propostes de canvis i millores concretes, han posat sobre la taula que ha estat un espai d’aprenentatge i xarxa, i que ha complert les seves expectatives. En aquest sentit i a nivell concret s’han valorat molt bé la majoria de professors/es (també l’eina digital utilitzada per valorar), així com el moodle utilitzat per les comunicacions, gestió de materials i debats. Un altre element que s’ha assenyalat com a positiu han estat les diferents sortides de formació i la descoberta de projectes inspiradors.

La diversitat del temari, les experiències conegudes, la qualitat docent i de les trajectòries de l’alumnat participant, han facilitat un conjunt de Treballs de Final de Postgrau amb interessants aportacions teòriques i pràctiques per l’Economia Social i Solidària catalana. Sobretot en tres línies d’estudi, la transformació de projectes comunitaris i la consolidació de projectes ja existents, la creació i estudi de viabilitat de nous potencials projectes, i la recerca històrica i teòrica.

En la línia de la cerca d’eines i plans de transformació i consolidació d’iniciatives hi ha hagut diverses propostes, dos dels TGP’s buscaven generar una eina per a la consolidació de dues cooperatives joves, l’una vinculada a la gestió forestal i l’altra a la comunicació. Els dos treballs han desenvolupat propostes per a la consolidació d’iniciatives de l’economia social a partir de l’anàlisi de la situació actual, el model de comunicació, línies de producte i sostenibilitat econòmica. Per altra banda, i des d’una perspectiva comunitària han estat molt inspiradores dues propostes de TFP, l’una situada a la ciutat de Barcelona parteix de la voluntat de dotar de viabilitat econòmica el projecte d’una associació que busca donar resposta a la necessitat de les persones refugiades a través de la inserció sociolaboral. I un segon TFG vinculat a una iniciativa comunitària de resposta a l’emergència alimentària, vinculada a la PAHC, que apunta les possibles línies de treball per evolucionar cap a un Supermercat Solidari Cooperatiu. En la mateixa línia, situada aquesta vegada a la comarca d’Osona, hem de destacar també l’estudi fet per la creació d’un nou projecte d’inserció laboral a Manlleu.

La recerca i investigació també ha estat present en els Treballs Finals de Postgrau, des de la memòria històrica a la teorització, passant per l’anàlisi metodològic. Així dos dels treballs han volgut posar sobre la taula la memòria cooperativa de les dues grans ciutats vallesanes, per una banda una recerca al voltant de la història del cooperativisme a Terrassa des dels seus orígens fins a l’actualitat, i per altra banda, una proposta de desplegament d’un Pla de treball per a la divulgació de la memòria cooperativa sabadellenca. Des d’una altra perspectiva de recerca dos treballs han volgut posar l’accent teòric, per una banda, a partir de l’anàlisi de les relacions entre l’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, i per altra, a partir de l’anàlisi de les relacions entre els espais sociopolítics i culturals en la construcció de sobiranies. Per últim, destaca una anàlisi metodològic sobre la gestió de projectes per part de les entitats i organitzacions de l’ESS que culmina amb l’elaboració d’un mapa de la gestió de projectes a l’Economia Solidària.

Per la idiosincràsia del Postgrau no és casual que un gruix important dels TFG’s estiguin vinculats a la creació i impuls de nous projectes. Des de l’impuls d’un projecte de dinamització comunitària al nord de la ciutat de Barcelona, fins a la creació d’eines i projectes per a la promoció del cooperativisme i l’ESS, un àmbit que des de perspectives diferents ha estat el centre d’interès de quatre TFP’s. Així doncs dos treballs, des amb enfocs diferents estudien la viabilitat i idoneïtat de la constitució d’una gestoria cooperativa al Vallès o d’una consultoria per a la consolidació d’iniciatives de l’Economia Social i solidària a Barcelona. En aquesta línia es plantegen dos propostes més que fan referència al cotreball, per una banda l’un busca assentar les bases per un espai de cotreball capaç de ser al seu torn agent de dinamització de l’ESS al Ripollès, i l’altre la creació d’un espai capaç de combinar criança i cotreball a Castellar del Vallès. En la línia de plantejar possibles respostes a necessitats i reptes socials destaquen dos treballs que busquen donar resposta al model d’envelliment actual, un projecte que es centre en l’habitatge cooperatiu i popular com a eina inter-generacional de lluita per un envelliment actiu i saludable, i un segon que el vincula a la creació d’una Xarxa de barri que tingui en compte les persones que es cuiden i les qui cuiden.

Podreu trobar el conjunt dels Treballs Finals de Postgrau dels estudiants que han volgut compartir-los donat permís per a la seva publicació al Dipòsit Digital de Document de la Universitat Autònoma de Barcelona, prement aquí.