ExperiènciesParticipants

Eticom-Som connexió s’integra dins l’àmbit de l’economia social i solidària. Som una cooperativa sense ànim de lucre, de construcció participativa i comunitària, que busca cobrir les necessitats d’accés als serveis de telefonia i internet dels nostres socis-consumidors, al mateix temps que aglutinem persones amb motivació per avançar, des de l’acció-reflexió conseqüent, cap a una sobirania dels serveis i les infraestructures de telecomunicacions actuals.