Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Envall Cooperativa

Una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i de treball, que neix amb l’objectiu de revitalitzar el poble d’Envall, situat a la Vall Fosca (municipi de La Torre de Capdella), comarca del Pallars Jussà, a nivell poblacional, arquitectònic i socioeconòmic.

El poble d’Envall, com molts altres del Pirineu, va quedar completament deshabitat a finals dels anys 70 del s. XX com conseqüència de l’èxode rural cap les ciutats. Però el 2002 va tornar a tenir nous habitants, malgrat que 30 anys d’abandó van deixar el poble en unes condicions més que precàries, amb gairebé totes les cases en runes.

Els socis promotors d’Envall Cooperativa som els nous veïns d’Envall, que des de fa molts anys i amb diverses iniciatives, hem consolidat i rehabilitat tres edificis (on vivim) i hem adquirit la pràctica totalitat dels solars del poble, fet que ens va motivar a crear una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús per tal de reconstruir el poble i donar-li vida.

Tenim l’experiència i el bagatge que ens ha donat la feina feta des de l’associació sense ànim de lucre Associació Cultural pel Desenvolupament Envall Fosca, a través de la qual vam organitzar quatre camps de treball internacionals a Envall (de 2004 a 2007) i una desena de tallers de construcció de pedra en sec amb col·laboració amb diverses associacions d’estudiants d’arquitectura, la rehabilitació de tres edificis al poble, la recuperació de camins i parets, etc.

Ara volem donar un impuls a la reconstrucció de la resta del poble per revertir les ruïnes en d’habitatges en cessió d’ús, facilitant l’accés social de l’habitatge a les famílies interessades.

Impacte esperat

Amb l’activitat d’ENVALL COOPERATIVA incidim directament sobre el poble d’Envall però també a nivell de la comarca del Pallars Jussà i de la resta del territori pirinenc perquè és una iniciativa que sorgeix en una zona econòmicament deprimida, amb una baixa densitat de població i que pateix un envelliment progressiu de la població.

Per a nosaltres és tant important la recuperació arquitectònica del poble com la seva revitalització social i la generació d’activitat econòmica local, per això volem generar activitat econòmica per contribuir a la fixació de gent al poble i al territori proper. Volem un poble rehabilitat i amb vida.

Així mateix, hi ha hagut nombroses iniciatives de recuperació de pobles abandonats al Pirineu des dels anys 80, però poques han aconseguit continuïtat fora de l’àmbit familiar i encara que han estat la llavor de la recuperació arquitectònica de molts pobles no han aconseguit de fixar gent al territori. Molts pobles de muntanya s’han consolidat i han evitat les greus conseqüències de l’abandonament pel manteniment de les cases com a segones residències, però en aquestes cases poques setmanes a l’any els focs estan encesos.

La nostra iniciativa volem que esdevingui un exemple de com recuperar un poble d’una zona rural, però no només arquitectònicament, sinó també socioeconòmicament, una experiència que es pugui donar a conèixer, millorar i extrapolar a d’altres territoris amb característiques semblants.

Objectius del projecte

ENVALL COOPERATIVA persegueix un doble objectiu: rehabilitar i rehabitar el poble d’Envall.

Per una banda, volem facilitar a les seves sòcies i socis l’accés a un habitatge de caràcter social, econòmic i ambientalment sostenible. I de l’altra, la Cooperativa prestarà serveis o elaborarà elements relacionats amb els habitatges i altres edificacions mitjançant el treball de socis i sòcies, fet que facilitarà l’establiment d’un determinat percentatge de socis i sòcies al poble.

Més concretament, les finalitats de la Cooperativa són:

 1. Rehabilitar el poble d’Envall perquè esdevingui un nucli amb possibilitats d’habitatge.
 2. Millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un model no especulatiu, segons el qual la propietat, la cessió o els drets del sòl i dels immobles recauen en la Cooperativa, mentre que les seves sòcies i socis cooperativistes disposen del dret d’ús de cadascun dels espais privats i de les parts comunes.
 3. Eliminar els beneficis purament especulatius i aconseguir de forma preferent finançament ètic i solidari per dur a terme les seves operacions.
 4. Promoure habitatge digne sense que aquest passi pels circuits convencionals del mercat immobiliari, generant formes de titularitat col·lectiva, posant el focus en l’ús efectiu de l’habitatge.
 5. Fer les gestions oportunes per a l’obtenció dels recursos necessaris per dur a terme la seva activitat, inclosos els préstecs, subvencions o participacions en el capital, ja sigui per part d’organismes públics com privats, així com les tasques derivades de la seva amortització i cancel·lació.
 6. Dur a terme l’administració i garantir el bon manteniment dels edificis sobre els quals la Cooperativa exerceix la titularitat, així com el cobrament d’amortitzacions, interessos i quotes a les seves sòcies i socis, per la prestació de serveis generals que les edificacions requereixin.
 7. Fomentar la diversitat cultural, econòmica i generacional de les diferents persones, i la seva interrelació a través d’espais comuns que permetin desenvolupar activitats lúdiques, comercials o de serveis que enriqueixin la convivència social, respectin el medi ambient i cobreixin mancances de serveis per a la comunitat.
 8. Fomentar l’autogestió, la participació i la codecisió en el disseny, la construcció, la gestió i el manteniment de l’habitatge, eliminant, en la mesura del possible, costos d’intermediaris i fomentant una implicació activa dels usuaris i usuàries.
 9. Donar prioritat a l’aspecte ambiental, econòmicament assolible a través d’habitatges de disseny passiu o de baix consum energètic, amb la generació local, descentralitzada i autogestionada d’energia renovable. I, en el mateix sentit, fomentar durant la vida de l’habitatge l’assoliment de cicles locals i tancats d’energia, aigua i residus.
 10. Atendre les necessitats específiques de determinats col·lectius, com ara la gent gran, amb diversitat funcional o amb necessitats especials, a l’hora de construir o rehabilitar habitatges, podent comprometre un percentatge dels habitatges per ús i gaudi en condicions de dignitat per a persones incloses en aquests col·lectius.
 11. Proveir o facilitar a les sòcies i socis usuaris aquells serveis o productes que puguin millorar les seves condicions de vida en els diferents estadis de la seva vida dins els habitatges gestionats per la Cooperativa.
 12. Els objectius de la cooperativa de treball estan orientats a recuperar el poble, millorar les condicions de vida i abaratir els costos d’habitatge i de dret a l’habitatge.

La Cooperativa revisa les activitats a través de la seva Assemblea General, on hi participen totes les tipologies de socis i sòcies que tenim: els i les sòcies en cessió d’ús, els i les sòcies treballadores i els i les sòcies col·laboradores.

 

Missió i visió

El projecte d’ENVALL COOP és ReHabitar Envall, un projecte de gran embargadura que preveu la rehabilitació de fins a 15 cases, mitjançant la cooperativa de treball associat i amb les aportacions de capital dels i les sòcies i el finançament d’entitats de l’economia social.

El projecte consta de 3 fases, en funció de la demanda i del nombre de socis que es vagin aconseguint i pot arribar a construir fins a 3.700 m2 habitables.

Tot i que avui Envall es troba majoritàriament en ruïnes, excepte 3 cases noves que s’han rehabilitat en els darrers anys, reHabitar Envall pretén una reconstrucció i recuperació de l’esperit tradicional del poble, en funció de les necessitats i del mode de vida actual: menys necessitat d’espais de paller i corrals i més necessitat d’espai públic, per exemple.

La primera fase del projecte és la rehabilitació de Casa Bigodé com a espai formatiu, refugi i centre d’Envall Coop. Posteriorment, es preveuen dues fases de 4 habitatges unifamiliars per cada promoció, més les pertinents edificacions permutades, en total, 10 edificis (8 d’Envall Cooperativa i 2 en permuta per la propietat dels solars).

CONTACTE

 • Mail: envallcooperativa@gmail.com
 • Telèfon: 617634090 (Núria Sauquillo)

Xarxes socials:

De moment estem fent la web: www.envallcooperativa.cat

Però en breu estarem a twitter, instagram i facebook.