Visió COVisió CO destacat

maravillas-rojoCada dia tenim al nostre abast més motius per ser conscients de la necessitat de produir canvis socials i econòmics. Així mateix, cada dia hi ha més persones implicades en canviar les maneres de consumir de produir i de gestionar.

Recentment hem conegut un informe publicat per l’OCDE en el què es subratlla que la recuperació per ella mateixa no esborrarà els efectes de la crisi, especialment les greus desigualtats que s’han generat. Una crisi que ha provocat en una part de la societat un desencant respecte a algunes fórmules de gestió, de consum o de finançament fins ara poc qüestionades i que està provocant noves sensibilitats que generen canvis d’actitud i de decisions envers els productes i serveis de l’economia social.

Creiem que l’economia social i cooperativa és una contribució a aquest canvi necessari perquè la seva cadena de valor es construeix a partir d’una cadena de valors. Sabem que és necessari i possible ser competitius i respectar els drets de les persones treballadores; que podem consumir productes de qualitat sense malmetre l’ecosistema ambiental. En definitiva, que es poden tenir resultat econòmics sense que això repercuteixi en conseqüències socials negatives.

Així mateix constatem que la gestió col·laborativa és un element emergent que estan incorporant moltes empreses que cerquen sostenibilitat i competitivitat. Es valora el lideratge col·laboratiu perquè la intel·ligència col•lectiva motiva, implica i fa avançar. Aquests elements col·laboratius juntament amb d’altres com la participació, la responsabilitat social o la implicació al territori, estan presents des de fa temps en el desenvolupament de l’economia social i cooperativa.

Per això, en aquest moment en què es demanden canvis i es valoren tendències col·laboratives en la gestió empresarial, podem anar més enllà, obrir nous camins que estimulin i facilitin que moltes més persones i empreses i el conjunt de sectors econòmics i socials identifiquin i incorporin la presència i la aportació de l’economia social i cooperativa com un corrent emprenedor de plena vigència .

Es tracta de posar-lo en valor,d’interessar i seduir a més sectors dels que ja avui hi creuen i fan emprenedoria social i cooperativa .

Es tracta de renovar, d’ampliar d’enfortir aquesta manera de fer activitat econòmica per tal que estigui ben posicionada i incorporada en el conjunt dels actors econòmics i socials; que hi hagi una massa critica àmplia, amb més empreses, més fortes i molt més visibles.

El repte d’aracoop és situar l’economia social i cooperativa com un model empresarial viable i transformador a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa.

Volem destacar l’empresa CO, un model empresarial basat en el talent de les persones, que combina coneixements, capacitats i esforços per a generar impacte econòmic i social deliberadament positiu.

Un model que flexible i col·laboratiu, que es basa en la implicació de les persones, que facilita la innovació, que busca la sostenibilitat i treballa per l’interès general del territori en què es desenvolupa.

I aquest repte i aquesta ambició la compartim amb les més de 80 entitats i institucions de tots els àmbits locals econòmics i socials de Catalunya

Els elements clau del programa aracoop són: Que hi hagi més empreses i que siguin més fortes. I que amb aquesta realitat com a referent de credibilitat, obrim aquest model emprenedor i el compartim amb tota la societat, ampliant el seu impacte i la seva presència en àmbits locals, escolars, universitaris, econòmics i socials.

Per aconseguir-ho durem a terme 16 accions que es concretaran en 400 activitats que ens permetran:

[starlist]

  • Compartir el model amb 2500 persones en 34 territoris
  • Facilitar la creació de 150 noves cooperatives
  • Que 30 empreses de recent creació millorin la seva viabilitat
  • Que 500 professionals de diversos sectors d’activitat coneguin com organitzar-se en cooperatives
  • Que a 60 escoles 3000 alumnes facin aprenentatges cooperatius
  • Que 500 universitaris de 10 universitats treballin i desenvolupin el model cooperatiu
  • Que 30 empreses amb projectes consolidats creixen i s’internacionalitzen
  • Que 50 directius i 200 membres de consells rectors es formin
  • Que hi hagi empreses i associacions que es reconverteixin en cooperatives[/starlist]

I encara més, perquè aracoop també són les més de 200 accions que en el marc de Catalunya Empren faran ajuntaments i entitats adreçades a l’economia cooperativa.

Perquè creiem i apostem per una manera de produir, consumir i gestionar que és la que aporta l’economia social i cooperativa i ara podem mostrar com és viable i transformadora.