Quim Sicília, president de la Federació de Coopereatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Quim Sicília, president de la Federació de Coopereatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

De ben segur que si penseu en el vostre dia a dia, o bé formeu part d’alguna experiència cooperativa de consumidors, o bé n’utilitzeu els productes i serveis. I és que les cooperatives de consum formen part de la nostra vida d’una manera natural i/o espontània, perquè justament estan formades per persones com tots vosaltres: persones consumidores.

El model societari de les cooperatives de consum està basat en les persones i la seva participació a l’organització empresarial. Aquesta premissa permet atendre les necessitats pròpies dels cooperativistes amb un enfoc equitatiu d’autoorganització democràtica. L’objectiu final: Proveir béns i serveis per a l’ús dels seus socis i sòcies, garantint al mateix temps els seus drets i coneixements com a consumidors.

Les cooperatives de consum són una expressió fidel del model societari que les defineix com a cooperatives: “associació autònoma de persones que s’uneixen de forma voluntària per a satisfer les seves aspiracions socials, culturals i econòmiques en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica”

Un dels altres pals de paller definitoris d’aquest model són la trajectòria i compromís social que es projecten des de diferents vessants: com a agents de desenvolupament econòmic i de creació de llocs de treball; com a impulsors de l’educació i amb la formació tècnica i cooperativa difonent l’experiència i el sentit cooperatiu. L’arrelament al territori permet estendre el compromís social i transformador d’aquest model a les persones consumidores.

A l’actualitat hi ha cooperatives de consumidors en diversos sectors d’activitat econòmica que van des de la distribució d’alimentació, de materials culturals i educatius, de subministraments bàsics d’aigua, d’energia i/o telecomunicacions, d’atenció a les persones, de gestió ciutadana i veïnal, d’educació, i de distribució de productes ecològics entre d’altres.

Les persones sòcies consumidores lideren les cooperatives, adquirint béns i/o serveis, amb aportacions voluntàries de capital i participant en la governança de la cooperativa. Així prenen una dimensió específica al sector de l’economia social i cooperativa perquè totes les persones sòcies participen de manera directa o delegada amb veu i vot en els òrgans socials de la cooperativa.

També hi ha cooperatives de consumidors que comparteixen la propietat amb el col·lectiu de persones sòcies de treball i fomenten la cohesió entre els dos col·lectius que conviuen a la cooperativa, prenent una nova dimensió d’exercici cooperatiu que l’enriqueix.

La compra conscient del consum col·laboratiu

Les cooperatives de consum avancen en paral·lel als canvis socials i econòmics de l’entorn que les acull. Les persones consumidores d’aquestes cooperatives evolucionen i interioritzen el sentit de la compra conscient del consum col·laboratiu.

Els últims anys un gran canvi ha potenciat el dinamisme i la participació d’aquestes cooperatives. La irrupció de les xarxes socials han donat el protagonisme a les persones consumidores capgirant la dinàmica tradicional de consum. La societat 2.0 ha permès que es connectin, intercanviïn informació i creïn els seus propis mitjans de comunicació i continguts.

El consumidor d’avui és un consumidor actiu, connectat, informat, conscient i responsable.

L’impacte d’aquest nou perfil de persona consumidora ha estat directe a les cooperatives de consum, que són més proactives i participatives que mai.

Persones sòcies consumidores i/o usuàries: un mateix concepte

Les cooperatives de consumidors i usuaris donen resposta a les necessitats de les persones sòcies. Aquest ha estat el recorregut del cooperativisme de consum des dels seus orígens: permetre i facilitar que les persones sòcies s’organitzessin de forma col·lectiva i autogestionada per autoabastir-se de productes bàsics per a les famílies, especialment d’alimentació i procurant, alhora, l’accés a l’educació i a la cultura de la seva base social.

El repte actual és que les cooperatives de consumidors i usuaris segueixin sent una eina útil per donar resposta a les necessitats de la societat actual. Emergeixen nous àmbits d’activitat que demanaran l’adaptació de model. La intercooperació i el conjunt del moviment cooperatiu ha de contribuir a fer-ho possible.

La nostra federació, la FCCUC, es troba immersa en aquesta tasca, engrescadora i apassionant alhora, col·laborant en la consolidació i projecció d’aquest model societari que volem i necessitem que sigui potent i útil en favor de l’interès de la societat, del cooperativisme en general i del cooperativisme de consum en particular.

Un model d’impacte i arrelat al territori

A Catalunya, a l’actualitat hi ha 86 cooperatives associades a la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC) distribuïdes per tot el territori. Justament l’arrelament al territori és un dels altres valors d’identitat d’aquest model de cooperatives. Està clar que les originen els consumidors i usuaris d’una determinada realitat territorial per millorar la seva relació amb la prestació de serveis o adquisició de productes.

La dimensió del cooperativisme de consum, associat a la nostra federació, acull a Catalunya a 1.561.400 persones sòcies consumidores i/o usuàries, 4.193 persones treballadores (3.302 sòcies de treball i 891 persones treballadores), amb una facturació anual de 565 milions d’euros.

Les xifres deixen clara la implantació i l’impacte territorial d’aquest model de cooperativa a casa nostra. La federació és al seu costat per acompanyar-los, donar-los suport i compartir un model de creixement dinàmic i canviant que s’adapta a les demandes del context econòmic i social des dels seus socis i sòcies.

Igualment, les cooperatives de consum, motor econòmic del país, treballen des de la representació de la Federació al costat de projectes que fan avançar l’economia social i cooperativa. Aracoop mateix n’és un clar exemple. La Federació ha apostat per ser al costat d’un projecte que permetrà, més enllà d’impactar a la societat del nostre país en l’aposta i divulgació del model cooperatiu, fer avançar el model en sí mateix professionalitzant-lo encara més.

Intercooperació i dinamisme

Les diferents cooperatives comparteixen i tiren endavant projectes comuns per sumar avantatges de cara als seus socis consumidors. Aquí també entren en joc els productes i els serveis. Sovint, la intercooperació passa per l’intercanvi de productes i serveis, i també per l’intercanvi de coneixement, un valor important que permet avançar el moviment cooperatiu.

En definitiva, les cooperatives de consum són un exponent no només del moviment cooperatiu, sinó de la capacitat d’un model empresarial, de gestió, de participació i de governança basat en el dinamisme permanent que li dóna l’evolució dels seus socis i sòcies, unes persones consumidores que evolucionen al costat del context econòmic i social.

Consumidors i consumidores, usuaris d’aquest model cooperatiu, quedem a la vostra disposició per fer avançar junts el consum col·laboratiu que defineix el nostre ADN des de sempre.

 

SignaturaQuimSicília

 

 

 

Quim Sicília, president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya