Mapa de l'Economia Social

Ateneus cooperatius, Entitats i Projectes Singulars

El Govern de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives fa una aposta clara per una economia d’oportunitats amb empreses democràtiques que generen feina estable i de qualitat, arrelada al territori i cohesionadora, a través dels programes d’economia social, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, els projectes singulars i el suport a les entitats representatives.