Inscripció oberta

Taller

Tallers d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia cooperativa.

PRESENTACIÓ

Aquestes sessions milloren els coneixements en economia social i cooperativa del personal tècnic assessor de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i de persones que duen a terme tasques d’assessorament en els programes Comunalitats Urbanes i Ocell de Foc. L’objectiu és que es facin seu el model d’empresa cooperativa, per recomanar aquesta fórmula, quan sigui idònia, en els seus assessoraments. A més, a través d’aquestes formacions, s’adquireixen coneixements, recursos i eines per a la millor gestió de les empreses.
La formació va encarada també a persones emprenedores i sòcies de cooperatives que tenen interès a acostar-se als aspectes tècnics, econòmics, jurídics, fiscals o organitzacionals del model d’empresa cooperativa. Les formacions es plantegen des d’una perspectiva pràctica i concreta per cada una de les temàtiques.

Tallers edició 2024

1 – Capitalització de l’atur de persona assalariada amb contracte indefinit

Objectius:

 • Facilitar a les cooperatives la informació sobre la modificació normativa de la Llei 5/2011, d’Economia Social, relativa a la nova possibilitat de capitalitzar la prestació contributiva per atur de les persones treballadores que hi prestin serveis amb contractes laborals indefinits i s’hi incorporin com sòcies treballadores o de treball.
 • Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 10.30 h les següents dates:
  • 22/03/2024
  • 24/04/2024
  • 03/07/2024

2 – Comunicació interpersonal en els equips

Objectius:

 • Aprofundir en un dels elements fonamentals de les cures als entorns laborals, com és la comunicació.
 • Proporcionar eines per generar una cultura i uns espais que afavoreixin la comunicació dins dels equips, i la possibilitat de donar feedback.

Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 12.30 h la següent data:

  • 8/05/2024

3 – Nova regulació d’autònoms per a les sòcies treballadores en aquest règim laboral

Objectius:

 • Facilitar, a les persones sòcies treballadores de cooperatives que presten l’activitat cooperativitzada cotitzant en el Règim Especial de treballadores per compte propi o Autònomes (RETA) de la Seguretat Social, una perspectiva global del sistema de cotització que es va implementar a l’any 2023, de manera que en coneguin el funcionament, els deures i les obligacions que comporta l’enquadrament en aquest règim.

Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 12.30 h la següent data:

  • 29/05/2024

4 – Introducció a la gestió econòmica d’entitats d’ESS

Objectius:

 • Capacitar a les persones responsables de la part econòmica de l’entitat d’ESS per atendre la necessitat de planificar i organitzar els seus recursos humans, tècnics i econòmics, així com fer un seguiment que faciliti la presa de decisions i la comprensió dels seus estats financers i els informes de planificació.

Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 12.30 h la següent data:

  • 5/06/2024

5 – El meu projecte té mirada interseccional?

Objectius:

 • Donar un marc teòric interseccional a les iniciatives d’ESS.
 • Reflexionar al voltant dels eixos de desigualtat presents en el si dels nostres projectes.
 • Prendre consciència de l’impacte social que tenen les nostres pràctiques.

Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 12.30 h la següent data:

  • 14/06/2024

6 – Aspectes formals en un procés d’intercooperació

Objectius:

 • Reflexionar sobre les motivacions i els propòsits de la intercooperació, així com sobre aspectes clau a tenir en compte.
 • Visualitzar diferents opcions d’intercooperació i la seva formalització, des d’acords més puntuals fins a fórmules més integrades.
 • Apropar experiències d’intercooperació de diferents graus.

Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 12.30 h la següent data:

  • 20/06/2024

7 – ESS i cooperatives a l’Administració Pública: licitacions i contractació pública

Objectius:

 • Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions
 • Desenvolupar estratègies de millora de les proposicions
 • Saber interpretar els plecs de condicions
 • Donar compliment a totes les obligacions documentals
 • Conèixer estratègies d’intercooperació i col·laboració per a la presentació de
  licitacions.
 • Conèixer els criteris d’adjudicació i les mesures especials d’execució

Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 12.30 h la següent data:

  • 25/06/2024

8 – Fonts de finançament per a la creació i sostenibilitat de projectes d’ESS

Objectius:

 • Reflexionar sobre les necessitats i estratègies de finançament de les entitats d’economia social i cooperativa.
 • Conèixer diferents opcions, recursos i eines d’autofinançament i de finançament aliè.
 • Apropar-se als instruments i entitats de finances ètiques, cooperatives i que donen suport a l’emprenedoria amb impacte social i ambiental.
 • Visualitzar casos reals de finançament en el marc de l’ESS.

Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 13.30 h la següent data:

  • 11/07/2024

9 – Les diferents dimensions de l’acompanyament a projectes

Objectius:

 • Aprendre a veure els projectes d’emprenedoria com un procés en diferents dimensions.
 • Conèixer les diferents dimensions dels acompanyament i com es relacionen.
 • Reflexionar sobre les diferents etapes dels acompanyaments, i on posar focus en cada una d’elles.
 • Compartir reflexions i recursos que permetin millorar els processos d’acompanyament.
 • Compartir experiències.

Aquest taller és d’una sola sessió i es realitzarà en format virtual de 9.30 a 12.30 h la següent data:

  • 17/07/2024

OBJECTIUS

Orientació per a la creació, transformació o creixement d’empreses d’economia social i cooperativa.
Conèixer els trets bàsics de l’empresa cooperativa per poder contextualitzar de forma adequada en la missió d’assessorament, prescripció o gestió empresarial.
Explorar els elements que són específics de la gestió de l’empresa cooperativa a diferents nivells: econòmic, laboral, fiscal, societari, organitzacional.
Adquirir les eines i coneixements necessaris per poder oferir un servei d’assessorament de qualitat.
Actualitzar, ampliar i aprofundir en el model d’empresa social i cooperativa amb una mirada pràctica i molt operativa per a fomentar la creació, la transformació o el creixement d’empreses d’economia social i cooperativa.

METODOLOGIA

Tallers dinamitzats per persones expertes en economia social i cooperativa, així com en les diferents matèries impartides.
Tots els tallers es desenvoluparan amb explicacions teòriques i aportant exemples i models que facilitin l’aprenentatge de les participants. Aquests exemples s’adaptaran al perfil de les persones participants a cada taller.
Es vetllarà pel dinamisme i la participació constant de les persones participants, facilitant un entorn d’aprenentatge i de construcció de coneixement col·laboratiu.
Els tallers es faran en format virtual o en format presencial.
La participació activa de les persones participants en aquests tallers és clau. En el format online és important que disposin de càmera i micro. La plataforma que s’emprarà per dur a terme les sessions virtuals serà el Zoom.
La inscripció es realitzarà mitjançant un formulari on-line.

PERSONES DESTINATÀRIES

Professionals i personal tècnic de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i dels cercles cooperatius, dels Programes Ocell de Foc, Comunalitats i dels Projectes Singulars.
Personal tècnic assessor, persones emprenedores i sòcies de cooperatives.
Associacions i altres entitats i/o empreses que puguin optar per la transformació a cooperativa.

 

FACILITADORES

Calidoscoop, SCCL i diferents cooperatives expertes en la matèria impartida en cada taller.