Programa de professionalització directiva per analitzar els propis models de negoci, el sector i tendències de l’entorn, i desenvolupar habilitats directives per adquirir una visió global de l’organització, les seves capacitats i recursos.

Inscripcions obertes fins al 20 de juliol

Destinatàries:

Persones amb responsabilitats a organitzacions de l’Economia/Social, que tinguin l’objectiu de desenvolupar els seus coneixements i les seves habilitats per ajudar les organitzacions a resoldre els desafiaments urgents i emergents, a partir de considerar la sostenibilitat com a imprescindible, urgent i ineludible. Així doncs,  buscar satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre  les necessitats de les generacions futures, al mateix temps que es garanteixi un equilibri entre  la sostenibilitat econòmica, mediambiental  i el benestar social.

 

SEMINARI 3: Competències comercials i de màrqueting. (48h) 

Aquest Seminari vol reforçar les diferents habilitats i coneixements de les persones professionals de l’àrea comercial i de marqueting, oferint eines i apoderament aquestes persones dins el procés de venda perquè esdevinguin assessors referents de la clienta per tal de fer créixer les organitzacions de manera sostenible.

Les sessions seran presencials.

DATES: 17 i 19 de setembre, 1,3,8,10, 15, 17, 22, 24, 29 i 30* d’octubre. *l’últim dia, excepcionalment, és un dimecres.

HORARI: de 15:30 a 19:30 h

LLOC: EADA Barcelona (C/ Aragó 204, 08011)

SESSIONS: 

 • Dimarts 17 de setembre
 • Dijous 19 de setembre
 • Dimarts 1 d’octubre
 • Dijous 3 d’octubre
 • Dimarts 8 d’octubre
 • Dijous 10 d’octubre
 • Dimarts 15 d’octubre
 • Dijous 17 d’octubre
 • Dimarts 22 d’octubre
 • Dijous 24 d’octubre
 • Dimarts 29 d’octubre
 • Dimecres 30 d’octubre

 

Continguts 

Des d’una perspectiva COMPETENCIAL, i vinculant el desenvolupament de la matèria amb el propi desenvolupament i millora professional dels participants, es relacionen a continuació aquelles competències que es pretenen mobilitzar i millorar durant aquest curs:

 1. Competència Analítica: Capacitat per analitzar una problemàtica empresarial, identificant els factors rellevants i les seves relacions causals o condicionals existents.
 2. Competència de perspectiva estratègica: Capacitat per reconèixer les estratègies crítiques més adequades per a cada moment, determinant les oportunitats que ofereix una determinada situació de mercat per una cooperativa.
 3. Competència d’argumentació, criteri i presa de decisions: Capacitat de donar suport als processos d’anàlisi i de presa de decisions en base a criteris basats en dades, fets, racionalitat, lògica i rigor.
 4. Competències comunicatives: Capacitat per generar una comunicació efectiva de caràcter bidireccional, permetent la clara comprensió de les idees transmeses.
 5. Competència de Negociació: amb una comunicació i l’estratègia adequada anar cap a una situació de win-win, “repartint el pastís” i tenint cura de la part emocional en una negociació.

 

TEMARI

Model de Negoci Social. Vincle amb els ODS

Les empreses i organitzacions han de resoldre desafiaments continuats fruit per una banda d’una acceleració del mercat, per una altra d’una globalització que connecta esdeveniments i tendències a nivell mundial, i finalment per una evidència en l’agreujament de situacions de desigualtat social i un ús insostenible dels recursos naturals entre altres.

És en aquest entorn on la capacitat de liderar projectes amb impacte social és clau pel futur de les empreses, organitzacions. Cap nou projecte empresarial hauria de contemplar-se sense tenir en compte el seu impacte social i ambiental, és evident, però també aquells projectes actius hauran d’aprendre a millorar els seus models actuals aplicant innovació en la seva capacitat de generar valor compartit, de generar valor social

 

 • Entorns VUCA i evolució de l’entorn social
 • Innovació i emprenedoria social
 • ODS i agenda desenvolupament 2030
 • Models de negoci
 • Pivotatge social del model de negoci

 

El màrqueting ètic: marc mental 

 • Cas: Monestir d’Admont
 • El nou paradigma organitzacional
 • Marc conceptual: ètica i sostenibilitat
 • El rol del màrqueting en la generació de valor compartit: el model Zen Business
 • Proposta de valor: el model de les 4D

 

Introducció al Màrqueting

En un món canviant, cada cop més accelerat i amb un creixent accés instantani a múltiples canals d’informació, és clau entendre el màrqueting com una disciplina que ens aporta capacitat de connectar els nostres projectes amb les persones des de la base de la pròpia activitat.

Tota organització o empresa, ha de ser capaç no només de generar un bon producte o servei, sinó de connectar-ho amb els seus beneficiaris/clients. Per fer-ho, haurà d’entendre la columna que vertebra el màrqueting, que es basa en quatre estadis: identificar, crear, lliurar i sostenir valor.

Durant aquesta sessió treballarem les bases del màrqueting i aprofundirem sobre les eines d’anàlisi de l’entorn i la competència.

– Conèixer l’estructura d’un pla de màrqueting

– Entendre les 4 fases crítiques en la gestió del màrqueting

– Conèixer eines analítiques de l’entorn i la competència

 • Introducció al màrqueting
 • Fases del màrqueting
 • Eines analítiques i d’anàlisi de la competència
 • El valor compartit

 

Màrqueting Estratègic-Pla de Màrqueting-Pla Comercial-Avantatge Competitiu-Segmentació

Sense cap dubte, el desenvolupament d’un pla de màrqueting és una part important en l’execució d’un Pla de Negoci. Aquest mòdul ha estat dissenyat per ajudar els participants a estructurar i desenvolupar la fase analítica i estratègica que componen un Pla Comercial.

 1. Conèixer l’estructura i metodologia d’un pla Comercial.
 2. Conèixer i dominar conceptes de màrqueting estratègic.
 3. Presentar i aplicar la presa de decisions estratègiques de màrqueting en el desenvolupament d’un Pla de Negoci.

Aquests objectius principals es consideren indispensables per exercir de forma eficaç i reeixida la funció directiva a l’àrea comercial/màrqueting

 • El pla de màrqueting en el marc del Pla de Negoci.
 • El màrqueting i el cicle del valor:
 • Avantatge competitiu
 • Segmentació

 

Màrqueting Digital

 • Quins coneixements cal dominar per gestionar la comunicació digital, amb quines eines es treballa, quines tècniques es poden utilitzar.
 • Entendre l’eficàcia de les xarxes per expandir una marca i com fer-la créixer.
 • Traçar una estratègia a Internet: Pla de Màrqueting Digital

 

Negociació Comercial

La negociació constitueix una habilitat d’alta importància per a qualsevol directiu. Negociar suposa aconseguir acords amb altres persones a través del diàleg i l’intercanvi.

El model d’EADA de negociació comprèn tres aspectes clarament diferenciats:

 • Estratègia: preparació de les negociacions
 • Persones: aspectes de relació i comunicació interpersonal
 • Tècniques: procediments eficaços per aconseguir resultats

Aquest mòdul de negociació permet dur a terme una reflexió global sobre l’habilitat negociadora de cada participant i practicar i treballar els aspectes bàsics de la relació interpersonal, així com la capacitat d’impactar i influenciar en els nostres interlocutors.

 • Reconèixer el propi estil de negociació i adaptar-se a l’estil dels altres.
 • Definir la millor estratègia d’acord amb la situació.
 • Treballar les habilitats d’impacte i influència en les negociacions.
 • Gestionar el conflicte de forma constructiva
 • Mapa Mental i model de Negociació d’EADA
 • Els cinc estils de negociació. Qüestionari d’autoavaluació.
 • Definir l’estratègia adequada
 • Els 7 elements del model de negociació
 • Preparar-se per negociar
 • Les persones en la negociació
 • La preparació personal
 • Emocions i comunicació
 • Persuasió per negociar