Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Cuidem Lluçanès

El Consorci del Lluçanès ha detectat una necessitat i a la vegada una gran oportunitat de crear un projecte propi d’economia social i cooperativisme per tal de fomentar el desenvolupament econòmic, la cohesió i desenvolupament territorial i la millora de l’ocupació i ocupabilitat al Lluçanès.

Es tracta de crear una cooperativa integral formada per socis treballadors i de consum. Aquesta cooperativa prestaria serveis a persones, famílies, llars, empreses, entitats i ajuntaments del Lluçanès en els àmbits de neteja, atenció a les persones i gestions. Es tracta doncs, de promocionar i impulsar una cooperativa des del seu inici, per tal de generar activitat econòmica en el marc de l’economia social, fomentar el cooperativisme com a mecanisme de desenvolupament econòmic integral, reduir l’economia submergida i generar oportunitats d’ocupació a dones majors de 45 anys.

La finalitat del projecte és donar cobertura a la realitat actual de la realització de serveis per part de persones sense cobertura legal. Crear una xarxa de serveis i personal que puguin donar cobertures a les necessitats que no és cobreixen. Oferir possibilitats de treball a persones amb dificultats d’inserció.

La intenció del Consorci del Lluçanès és posar a l’abast de la població tots els mecanismes i recursos humans i materials necessaris per a la creació d’aquesta cooperativa integral. Per tant el paper del Consorci és el d’impulsor, coordinador i dinamitzador. Actuaria doncs, com a soci col·laborador.

El Lluçanès

La població total del Lluçanès es de 7.732 persones. La mitjana d’edat és de 46,12 anys. La densitat del població del Lluçanès és de 21 habitants per quilòmetre quadrat. L’índex d’envelliment és de 171,53 molt per sobre de la mitja catalana, que és de 116, amb un sobreenvelliment del 21,55 (16,1 a Catalunya). La tendència des del 2009 és de pèrdua de població, és considera un repte atraure i mantenir el nombre de població

El Lluçanès està format per 13 municipis

Impacte esperat

Creació d’una cooperativa amb la incorporació de 8 socis de treball durant el 2018

Objectius del projecte

 • Fomentar el desenvolupament econòmic territorial
  • Combatre el despoblament rural.
  • Millorar els serveis de la població envellida.
  • Donar serveis des del propi territori a les empreses i entitats.
 • Fomentar l’ocupabilitat i donar resposta a les principals problemàtiques del mercat laboral.
  • Generar oportunitats d’ocupació a dones majors de 45 anys.
  • Reduir l’economia submergida en els treballs de la llar.
 • Fomentar el cooperativisme.
  • Promocionar nous serveis de qualitat, sostenibles i responsables.
  • Generar activitat econòmica en el marc de l’economia social.

Com naixeu

Des del Consorci del Lluçanès es detecta una doble necessitat: treballar mecanismes d’ocupabilitat per persones majors de 45 anys (dones) i reduir l’economia submergida en els àmbits de neteja i atenció a les persones grans i necessitades. A partir d’aquí, amb acompanyament d’Ateneus Cooperatius de la Catalunya Central comencem a treballar amb la població per tal de fomentar el naixement d’una cooperativa que incorpori socis treballadors amb les característiques exposades, i a la vegada socis de consum que gaudeixin d’aquests serveis.

Neix un grup de persones que s’impliquen en el projecte i avancen en aquest sentit amb el suport tècnic i econòmic del Consorci.

Missió i visió

Oferir uns serveis de qualitat, pròxims i amb condicions laboral adequades a la població i organitzacions.

Treballar a través del suport mutu, el desenvolupament personal i la cooperació amb els altres

Fomentar el desenvolupament territorial

Contacte

Xavier Barniol. Director Tècnic del Consorci del Lluçanès

680570936

promocio.consorci@llucanes.cat

Formem part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius