creixement_aracoop

Acompanyament expert en el creixement i la internacionalització

Aviat s’iniciarà el projecte d’acompanyament expert en el creixement i la internacionalització d’empreses de l’economia social i cooperativa. Un grup de persones expertes assessoren en sessions de treball col·lectives i 30 hores d’acompanyament individualitzat, organitzacions ja consolidades per al disseny d’estratègies vinculades al creixement i a la internacionalització. Aquestes accions serveixen per enfortir la seva viabilitat i sostenibilitat i contribueixen a millorar la gestió i sostenibilitat del model.

Si el dia a dia de la teva organització us impedeix tenir temps per planificar i organitzar-se de manera col·lectiva, amb aquest projecte podreu rebre un acompanyament personalitzat per tractar temes molt diversos, com és ara el model de negoci, l’estratègia comercial i de comunicació, la gestió econòmica i financera, la gestió interna i la recerca de nous mercats internacionals. Aquest darrer àmbit, el de la internacionalització, es treballa a partir del servei aracoop internacional.

Si sou una entitat d’economia social i cooperativa ja consolidada, aracoop pot ser el vostre trampolí cap al creixement i la internacionalització.

Per sol·licitar de participar en aquesta activitat cal inscriure’s en aquest formulari abans del 30 de gener de 2017.

[button color=”red” size=”small” link=”https://economiasocial.coop/formulari-creixement-i-internacionalitzacio-dempreses-de-leconomia-social-i-cooperativa-generica-i-especifica-per-a-les-empreses-del-mon-agrari-2017/” target=”blank” ]Sol·licitud de participació[/button][button color=”blue” size=”small” link=”https://economiasocial.coop/wp-content/uploads/Acompanyament_expert_per_al_creixement_i_la_internacionalització.pdf” target=”blank” ]Fitxa descriptiva de l’activitat[/button]

Aquesta activitat no té cost per a les persones participants. El cost és assumit pel programa aracoop, amb el finançament del Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.