BlogVisió COVisió CO destacat
Ramon Sarroca

Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Les cooperatives agràries som empreses gestionades pels mateixos agricultors i ramaders, que en són socis, i aglutinem bona part de la producció agroalimentària de Catalunya. Les cooperatives produïm, elaborem i comercialitzem aliments de qualitat. Al mateix temps, estem arrelades al territori, no ens deslocalitzem, enfortim el teixit econòmic, generem ocupació, promovem la riquesa econòmica, vetllem per la sostenibilitat mediambiental i donem servei als pobles on estem implantades. Els beneficis que obtenim reverteixen en el mateixos socis i, per extensió, en el món rural.

No hi ha un únic model empresarial de cooperativa agrària. De fet, a la Federació hi convivim cooperatives d’àmbit més rural amb altres de gran dimensió i una presència creixent en els mercats exteriors. Actualment, som 227 cooperatives agràries federades, que aglutinem pràcticament 36.000 socis productors de sectors tant diversos com ramaderia, pinsos, cereals, vi, oli, fruita, arròs, fruita seca i, fins i tot, planta viva i subministraments.

Amb relació a l’any anterior, la facturació del conjunt de cooperatives ha augmentat un 2% i la facturació mitjana per cooperativa s’ha incrementat un 4,7%. Aquest factor, juntament amb les dades de facturació global i la disminució del nombre de cooperatives, és indicador d’un progressiu procés de concentració del sector.

A més de la xifra de negoci, les cooperatives agràries també hem augmentat la creació de llocs de treball -generem ocupació per a més de 4.800 treballadors- i fins a un terç d’aquestes empreses mantenim la presència en mercats exteriors, amb una clara tendència a l’alça del volum mig de l’exportació.

En definitiva, la contribució de les cooperatives agràries a l’activitat econòmica de l’agroindústria catalana és clarament significativa i el nostre model és del tot viable i competitiu. Però l’escenari és complex i, precisament per això, tenim l’obligació de estar més presents en tot el marc de negociació i desenvolupament de la política agrària i empresarial.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATenim per davant reptes tan importants com la nova Llei de cooperatives -que necessitem que sigui una normativa prou flexible per respondre a les necessitats de les societats cooperatives del segle XXI-, l’aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC) i el nou Programa de Desenvolupament Rural. Creiem que és imprescindible sumar esforços per orientar les nostres empreses al mercat i al consumidor, i reclamem que es doni suport a projectes que reforcen la competitivitat de les nostres empreses, fent especial atenció a la formació per als socis, els treballadors i especialment, les juntes rectores.

Sota un únic paraigües, el programa aracoop aglutina i ordena tot un conjunt d’instruments diferents –alguns ja existents i d’altres, nous- que tenen en comú l’objectiu d’enfortir  el cooperativisme.

Més d’una vintena de cooperatives agràries estan participant directament en aquest projecte. En concret, 16 cooperatives agràries són beneficiàries de l’acompanyament estratègic i d’internacionalització, mentre que 6 han participat en formació de directius i 10, en accions de divulgació mitjançant l’elaboració de vídeos i altres materials.

Reforçar i fer més competitives les cooperatives agràries és també un dels objectius estratègics de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Per aquest motiu i com a entitat sòcia, creiem que és una oportunitat que les federacions puguem executar accions dins el programa aracoop, especialment en el cas d’aquelles activitats en què som un referent i que encaixen amb la filosofia d’aracoop.

A la Federació som especialistes en la prestació de serveis i en l’execució de projectes específics en el nostre àmbit sectorial i, sens dubte, la nostra voluntat és sumar amb aracoop en benefici d’un món cooperatiu cada vegada més present, més fort i més obert a tothom.

 

RAMON SARROCA

President de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya