Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

 

Ajuntament d’Arbúcies crea una cooperativa per donar resposta a les necessitats d ela gent gran

 

 • Presentació: Creació d’una cooperativa pública de gestió de serveis a les persones
 • On esteu operant: Municipi d’Arbúcies i el seu entorn (Joanet, Breda i Sant Feliu de Buixalleu)
 • Impacte esperat

Que la població pugui gaudir de més serveis públics com la implantació d’un centre de dia. Per altra banda, consolidar el Servei d’ajut domiciliari (SAD),en aquest moment molt ben valorat pels usuaris i el conjunt de la ciutadania. Servei que creix dia a dia i que gaudeix d’un enorme prestigi entre les famílies usuàries i els propis treballadors i treballadores del servei. Amb unes xifres d’hores, usuàries i treballadores triplicades en tres anys.

 • Objectius del projecte:
 • Establir un servei de proximitat a l’usuari que permeti arribar a més persones que ho necessiten.
 • Generar llocs de treball en un sector econòmic a l’alça, el tercer sector, donades les dades d’envelliment de la població.
 • Promocionar i impulsar l’economia social i solidària en l’àmbit de l’atenció a les persones.
 • Disposar d’una empresa especialitzada en l’atenció a la dependència.

 

 • Com naixeu:

L’any 2012, l’ajuntament d’Arbúcies impulsa conjuntament amb el SOC, l’elaboració de l’estudi titulat “ Detecció de les necessitats de la gent gran”, treball que es desenvolupa durant sis mesos amb la col·laboració d’una Técnica auxiliar geriàtrica que recull dades, les elabora i redacta les conclusions del treball.

L’estudi està adreçat a persones majors de 65 anys i parteix d’un univers total de 1050 homes i dones majors de 65 anys al municipi. D’aquestes 635 participen en el projecte i 432 contesten personalment una enquesta que la tècnica encarregada del projecte els porta a domicili.

Els resultats de l’estudi incorporen a l’acció municipal diferents dades que han de permetre generar nous recursos per a la població arbucienca amb especial èmfasi en la gent gran i les persones en situació de dependència.

Una de les dades més repetides és l’impacte de la depressió entre la gent gran, sobretot la que viu sola i que no disposa d’una xarxa familiar sòlida.

Agafant les dades de l’estudi i la radiografia de serveis existents, l’ajuntament d’Arbúcies dirigeix les seves actuacions bàsicament a dos àmbits: la millora i ampliació del SAD (Servei d’ajuda a domicili) i la creació d’un centre de dia públic, donat que existeixen només cinc places publiques en centre de dia a Arbúcies, enquadrades en una reserva feta dins del centre geriàtric privat del municipi.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

Els objectius del SAD són els següents:

– Desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives habilitadores per a la vida autònoma.

– Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats quan així ho requereixin.

– Donar suport a aquelles persones i/o famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i/o risc social o són susceptibles de trobar-s‟hi, a causa de mancances i/o dificultats personals, familiars i/o socials (violència de gènere i/o familiar, risc d’exclusió social, etc.).

El primer dels projectes a realitzar afecta al SAD (actualment ja està en funcionament) i el segon està en fase inicial d’elaboració tècnica i urbanística del projecte de centre de dia públic.

 • Missió i visió:

Disposa de capacitat de millora socioeconòmica del territori, donat que ja parteix amb la base del SAD actual ja municipalitzat, i pretén generar un nou recurs públic, Centre de Dia, que promourà la creació de llocs de treball i la creació d’un nou servei també pels pobles del voltant.

Compleix també el criteri definit com a vocació de continuïtat. Estem parlant de serveis, en el cas del SAD que vénen determinats per la pròpia llei de serveis socials, i que tenen continuïtat en el temps, a causa de la demanda del servei i de la seva proximitat a l’usuari.

La proposta compleix també l’imput inclòs com a possibilitat de transferibilitat a altres llocs de la demarcació. En el cas del centre de dia públic, estem oferint un recurs que beneficia poblacions del voltant com Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric, Breda i tota la xarxa de nuclis agregats i disseminat que inclou el terme municipal d’Arbúcies.

Per últim, cal destacar que el servei actual ja està gestionat per l’ajuntament i una empresa de l’economia social (en aquest cas, una cooperativa). La voluntat del projecte és impulsar la gestió publica per mitjà de l’economia social amb la creació d‘una cooperativa de titularitat municipal.

 • Contacte:

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

 1. Estenedor, 1

972861927

 • Xarxes en les que esteu presents:
 • Xarxa de municipis per l’economia social i solidària
 • Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
 • Conveni amb la cooperativa Som Energia per la prevenció i lluita contra la pobresa energètica
 • Conveni de col·laboració amb COOP- 57 per la promoció i l’impuls a la creació de cooperatives ( cinc projectes cooperatius nascuts des de l’any 2013).
 • Soci cooperatiu de Banca Fiare, banca ètica i cooperativa.