BlogVisió COVisió CO destacat

Captura de pantalla 2016-01-31 a la(s) 21.01.11L’emprenedoria és una decisió personal que cadascú ha de prendre a partir de les seves inquietuds, necessitats i situació pròpies; i per tant, cal destacar que no té perquè ser l’opció adequada per tothom. Només aquelles persones que creuen que aquesta és la seva opció, després d’analitzar els pros i contres, han de fer el pas d’emprendre.

Ara bé, l’emprenedoria també està condicionada per variables externes que poden facilitar o dificultar el procés. Un context favorable a l’emprenedoria ha de permetre informar, capacitar i facilitar el procés a aquelles persones que ja han pres la decisió d’emprendre. Catalunya és un territori que ha treballat molt per crear un context favorable a l’emprenedoria, una prova és l’existència del propi aracoop, el Catalunya Empren o la multitud d’entitats de promoció econòmica local, així com altres iniciatives de caràcter privat.

Al voltant de l’emprenedoria, arreu s’han desenvolupat models que defineixen el perfil que ha de tenir una persona emprenedora. Sovint són models centrats en una perspectiva individual de l’emprenedor/a, definint-la com una persona que ha de concentrar multitud d’habilitats o capacitats que es resumeixen en competències. Així, un emprenedor/a ha de ser capaç de liderar, de gestionar, ser organitzat, innovador, creatiu, eficient, tenir orientació al mercat, també orientació a l’èxit, ser perseverant, proactiu, i un llarg etcètera que configuren un llistat molt ampli. Tot són capacitats que és poden tenir, però que també es poden desenvolupar.

I si parlem d’un projecte cooperatiu? És a dir, si es tracta de 2, 3, 4 o X persones que volem emprendre un projecte empresarial. Cal que tots els membres tinguin totes les capacitats? Cal considerar altres capacitats? Cal posar èmfasi en algunes de les que ja es contemplen?

Per exemple, la creativitat o capacitat d’innovació són necessàries en qualsevol projecte d’emprenedoria, però si es tracta d’un grup de persones, segurament serà suficient que alguns membres de l’equip incorporin aquestes capacitats; i si d’altres no són tan creatius o innovadors -però aporten altres capacitats- segurament el projecte no se’n ressentirà. El mateix pot passar amb altres capacitats o competències, de manera que quan estem davant d’un projecte col·lectiu algunes capacitats o competències han d’estar incorporades en el projecte, però no cal que estigui altament desenvolupades per tots el membres.

D’altra banda, també hi ha capacitats com per exemple l’orientació al consens o l’empatia que agafen una nova dimensió quan es parla d’un projecte col·lectiu. Així, quan es tracta d’un grup, és indispensable que cadascun dels membres sigui capaç de posar-se en el lloc dels altres; i també és essencial la vocació al consens, ja que és l’única garantia de sostenibilitat per aconseguir un projecte empresarial que representi a tots els membres del grup. Amb un exemple es pot veure més clar. En un grup de 10 persones, 6 vots a favor poden ser suficients per impulsar moltes iniciatives, però si s’intenta que les propostes s’elaborin de manera que els vots a favor siguin el màxim possible -7, 8, 9 o 10- segur que seran millors iniciatives per al conjunt del projecte, entès sempre des de la perspectiva col·lectiva.

La capacitat de consens i l’empatia són dues capacitats que permeten configurar la competència de lideratge col·lectiu, entès com un lideratge on tots els membres de l’equip són parts actives de les decisions de l’empresa, més enllà que hi pugui haver responsabilitats distribuïdes o que puguin sorgir lideratges naturals de caràcter individual en alguns àmbits específics. Aquí, el lideratge col·lectiu s’entén com una implicació responsable i compromesa de tots els membres en la presa de decisions, considerant que hi pot haver diferents nivells de decisió i considerant que no tot s’ha de decidir en assemblea; hi pot haver dinàmiques específiques per a cada àmbit: responsabilitats distribuïdes, col·legiades, plenàries, etc. i cada membre s’implicarà en la mesura que s’hagi acordat.

Quan es parla d’emprenedoria cooperativa s’està parlant de la creació d’empreses i per descomptat s’hauran de incorporar la majoria dels elements que conformen els models habituals d’emprenedoria, però també s’hauran d’incorporar altres dimensions no menys importants, especialment la dimensió del fet col·lectiu.

[box type=”shadow” ]

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya impulsa un test online i auto-avaluat que permet detectar les competències i les capacitats necessàries per impulsar una cooperativa.

El test forma part de les accions impulsades des de l’àrea de suport a la creació de cooperatives i busca crear i capitalitzar coneixement a l’entorn de l’emprenedoria cooperativa amb l’objectiu de desenvolupar un context favorable als projectes cooperatius. Qualsevol persona que accedeixi a l’aplicació, allotjada al nostre web, podrà verificar les seves aptituds per a l’emprenedoria cooperativa i obtenir les claus per millorar-les de cara a la creació d’una empresa cooperativa. El test s’ha dissenyat a partir de l’experiència d’orientar milers de persones interessades en crear una cooperativa a les sessions obertes i col·lectives que cada dues setmanes es fan a la Federació i que ens ha donat elements per desenvolupar una llista de competències i capacitats importants per a les persones que impulsen empreses de base col·lectiva.

Anar al test de l’emprenedoria cooperativa
Anar al document sobre les competències de l’emprenedoria cooperativa[/box]

 

Víctor Galmés
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya