Visió COVisió CO destacat

L’entorn associatiu català ha mantingut una evolució en el decurs de la nostra història, en el cas del segle XX al XXI ha fet un salt qualitatiu important permetent crear i reestructurar maneres de relacionar-se i fer negocis; però amb unes bases i una essència que es mantenen.

L’essència és ben clara: Agrupant-te amb gent del teu sector/professió/entorn et permet aprofitar unes sinèrgies que en solitari no existirien. Per tant els Col·legis i associacions professionals  han de permetre aprofitar i optimitzar aquests punts bàsics: Protecció, regulació, formació, avantatges, serveis, acompanyament i assessorament, networking, ajuts, feina, etc. Que un professional disposi aquests valors, especialitzats, en el seu àmbit professional és bàsic per poder optimitzar la seva feina.

 

31937c4

Però, i si extrapolem aquesta essència en el model de treball? Ens trobem novament el mateix escenari: per què treballar en solitari defensant interessos personals si pots lluitar-los conjuntament? En aquest cas el que permet és aprofitar recursos de treball conjunt, ja no només com a plataforma sinó en la manera de treballar. Aquesta és la mentalitat cooperativa: treballant junts es pot arribar més enllà.

Per aquest motiu els col·lectius professionals han de tenir consciència i assessorar de què significa organitzar-se en format de Cooperativa. Pot ser una opció, que entre d’altres, pot ser molt útil per als professionals tant en àmbits fiscals com a l’hora de treballar. I si a més disposen d’un programa d’ajut com és l’aracoop el canal es retroalimenta positivament.

El gran problema per a què un model, o fins i tot una idea, tingui cabuda i acceptació; és un innat en el ser humà: la desconfiança i la reticència (“a mi això no…”, “no funcionarà…”, “vaig molt liat”), però per sort es posen mitjans tan clars per aprofitar que la persona ha de poder veure que li interessa i que el fet de decidir com organitzes el teu negoci afecta a tot el que faràs a posteriori (tant en manera de treballar com de facturar). Per tant val la pena aturar-se un moment i valorar la informació i a partir d’aquest punt ja només depèn que el professional valori que se li ofereix un format, un altre i finalment el de Cooperativa; i amb aquesta informació la valori i actuï en conseqüència.

 

Jordi Martí, Gerent de COACB