BlogMón COMón CO

Per ampliar l’impacte de l’economia social i cooperativa, resulta vital fer conèixer aquest model d’empresa en els futurs professionals i també futurs emprenedors. Per aquest motiu, un dels objectius prioritaris del programa ha estat fer entrar aquest model d’empresa en les diferents etapes educatives: des de la primària fins a la universitat.

 

Escoles

Les activitatsForesterra_aracoop_visites_escolars (1) organitzades en aquest àmbits tenen com a objectiu donar a conèixer el model d’economia social i cooperativa a persones joves des del punt de vista del funcionament intern d’empreses que tenen un cert recorregut i mostrar el procés de creació des del moment zero en què s’està gestant el projecte.

  • Visites d’escolars a cooperatives
  • Creació d’una cooperativa a les escoles
  • Fescoop: materialitzar un projecte empresarial en forma de cooperativa

Les visites d’escolars a cooperatives (*imatges aracoop’14) S’adrecen a estudiants de secundària i serveixen per donar a conèixer cooperatives del territori a noies i nois que en el futur es poden plantejar la possibilitat de crear una empresa i han de saber que l’economia social i cooperativa és una opció més de què disposen, amb capacitat de generar impacte social i econòmic. Hi participen més de 20 instituts de secundària d’arreu del territori que han pogut conèixer de primera mà experiències com Actel, Cadí, Abacus, Arrossaires del Delta, Suara, SCIAS o 2147 mans entre d’altres.

També s’han organitzat tallers de creació de cooperatives (*imatges aracoop’14) en escoles originant cooperatives reals. Aquesta activitat està orientada a experimentar de manera pràctica i pas a pas tot el procés de creació d’una cooperativa. Les implicacions que suposa i l’operativa que s’ha de dur a terme.

I com a destacat en aquest àmbit, el programa Fescoop. El programa consisteix en un taller explicatiu de la fórmula cooperativa a classe i una segona fase en què es fan projectes d’empresa cooperativa en grups que finalitza en un concurs per reconèixer el millor pla d’empresa entre l’alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. El format de concurs suposa un valor afegit que motiva especialment les i els alumnes, així com el professorat, a cercar projectes innovadors i originals però que alhora siguin viables.

Universitats

PractiquesProf_aracoopEn l’àmbit universitari s’estan duent a terme diverses accions. D’una banda les pràctiques professionals en empreses de l’economia social i cooperativa, una activitat que pretén apropar el món universitari a l’entorn de l’economia social i cooperativa per a què aquest sigui percebut com una opció on desenvolupar-se professionalment. S’actua de pont entre empreses, universitats i estudiants per establir acords de pràctiques professionals amb l’objectiu d’apropar el talent sorgt de la universitat a l’economia social i cooperativa.

JIIESCEn aquesta mateixa línia, s’ha programat el proper 15 d’octubre, la I Jornada interuniversitària internacional d’economia social i cooperativisme (JIIESC), amb un programa dinàmic i suggerent amb persones referents de l’economia social i cooperativa i del món acadèmic de renom internacional.

La jornada comptarà amb la presència del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i va dirigida a acadèmics, estudiants de totes les universitats catalanes, així com a persones vinculades a l’economia social i cooperativa i persones emprenedores.

L’objectiu és crear un espai d’anàlisi, intercanvi d’experiències i proposta de bones pràctiques sobre el potencial de l’economia social i cooperativa en el marc de l’activitat universitària i les seves finalitats. Es podrà aprofundir en la visió i les experiències de persones expertes del món cooperatiu d’àmbit internacional, com ara la Dra. Marguerite Mendell i el Sr. Patrick Duguay, ambdós del Quebec, i el Dr. David Sánchez de Mondragón, entre molts altres.

Podeu trobar més informació a l’agenda del web aracoop i inscripcions en aquest enllaç.