Visió COVisió CO destacat

El globus vermell és un col·lectiu d’arquitectes que té per objectiu formar una ciutadania crítica i exigent envers l’entorn urbà, que pugui tenir un rol principal en la construcció de la ciutat.

Com va sorgir la idea?

Els primers anys del segle 21, just acabats de graduar i en plena bombolla immobiliària, teníem la sensació que l’arquitectura s’estava allunyant de la gent i de la seva funció original per convertir-se en un simple mitjà per especular. Crèiem, per tant, que calia apropar de nou l’arquitectura a la gent i apoderar la ciutadania perquè fos més exigent. El globus vermell, per tant, va néixer amb aquest objectiu.

D’altra banda, abans de crear El globus vermell ja havíem estat col·laborant en altres projectes educatius sobre arquitectura com el Servei Educatiu Arquitectura (ja desaparegut) del Col·legi d’Arquitectes o el festival Construint a la Sala.

Quin és el valor diferencial que teniu respecte altres empreses que ofereixen el mateix producte o servei?

Segurament el fet de treballar en un ventall molt ampli i variat de propostes. Amb l’objectiu de despertar la imaginació, la reflexió i el debat, organitzem activitats com visites guiades, itineraris i tallers, creem materials educatius i divulgatius com jocs, publicacions i exposicions i desenvolupem processos de participació ciutadana. Alhora, amb aquesta mateixa visió, treballem en projectes d’obra nova i rehabilitació.

Quin és el valor afegit que us pot aportar la fórmula cooperativa al vostre model de negoci?

Fa temps que tenim clar que hem de fer el salt per crear una empresa i, d’entre les diferents formes jurídiques, sempre ens hem sentit propers als ideals cooperativistes.

Alhora, esperem que el canvi ens aporti una certa seguretat i estabilitat.

Quines són les principals fites assolides fins al moment i quins els elements clau per assolir-les?

El globus vermell l’hem anat consolidant a poc a poc, sense pressa, a mesura que ha anat creixent la feina. Al principi només era un nom i un blog. Després ens vam constituir com associació. Més endavant vam crear la web. I ara ens plantegem passar a ser cooperativa. Alhora, durant tots aquests anys el ventall de feines s’ha anat diversificant.

Quin és l’equip de persones que està impulsant el projecte?

Ara mateix som 3 arquitectes, que hi treballem a temps complet, i un reduït grup de col·laboradors, que ens ajuden puntualment a dur a terme totes les activitats programades.

Quins reptes us plantegeu pels propers anys?

El nostre objectiu no és tant créixer com consolidar el projecte per seguir fent les coses ben fetes.

En què us ha ajudat la vostra participació a aracoop75?

En millorar la gestió interna, sobretot l’econòmica, i en afinar els objectius i plantejaments de futur.

 

Web: www.elglobusvermell.org

Facebook: https://www.facebook.com/el.vermell

Twitter: @elglobusvermell

Instagram: elglobusvermell