Sin categoríaVisió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Central Parc del Baix Llobregat SCCL

Es tracta d’una cooperativa de treball associat i iniciativa social sense ànim de lucre que promou la recuperació mediambiental d’espais degradats del Parc Agrari i la formació i inserció sociolaboral de persones en situació de risc d’exclusió a través de la producció agroecològica al Baix Llobregat.

Actualment, Central Parc treballa amb 7 hectàrees de terreny situades al Parc Agrari del Baix Llobregat, totes amb el certificat ecològic del CCPAE, on desenvolupa la producció i la comercialització de verdures i hortalisses ecològiques. La cooperativa es va fundar el 24 d’abril del 2015 amb la posada en valor d’una primera parcel·la, Les Cabasses, i actualment produeix en 3 finques diferents (Les Cabasses, Cal Gallina i Ca la Nanda).

Els nostres principals clients són botigues ecològiques especialitzades, menjadors ecològics, distribuïdors ecològics, restaurants ecològics o de proximitat i grups i cooperatives de consum ecològic de l’àrea metropolitana de Barcelona. D’altra banda, des del mes d’octubre de 2017 també comptem amb una parada al Mercat de Pagès de Sant Boi de Llobregat on cada divendres oferim els nostres productes.

IMPACTE ESPERAT

L’impacte social del projecte es dirigeix cap a diversos col·lectius que, a partir de l’activitat agrícola, treballen de forma cooperativa i fomenten el sentiment de pertinença i utilitat de les persones. Els col·lectius amb qui col·laborem són:

 • Joves que no han finalitzat els estudis i que estan realitzant el curs de PFI (Programa de Formació i Inserció), especialitzat en auxiliar agropecuari
 • Aturats de llarga durada, majors de 45 anys, amb escassos recursos o sense ingressos
 • Persones refugiades o demandants d’asil amb vincles amb l’agricultura i en procés d’integració social
 • Persones realitzant mesures penals alternatives

El desenvolupament de l’activitat agrícola i formativa de Central Parc també té un impacte directe en el medi ambient, en les persones i en l’economia. L’impacte es concreta en:

 • La recuperació d’hectàrees de terreny agrícola en desús
 • La producció ecològica i satisfacció de la demanda d’aquest tipus de productes
 • La creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat
 • La inserció sociolaboral i integració de persones en situació de vulnerabilitat
 • L’augment de la cohesió social
 • L’augment del consum ecològic i de proximitat

El desenvolupament econòmic sostenible

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Recuperació de terrenys agrícoles en desús

En els darrers dos anys, hem recuperat i posat en ús a través de l’agricultura ecològica 3 parcel·les que abans estaven en desús, amb unes dimensions en total de 5,5 hectàrees. El mes de juliol de 2017, hem incorporat nous terrenys, sumant un total actualment de 7 hectàrees. Des del juliol de 2017, totes les nostres finques estan qualificades d’ecològiques amb el segell del CCPAE (Consell Català de la Producció Agroecològica).

Inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat

Hem treballat amb diversos col·lectius de la nostra ciutat i de l’àrea metropolitana, en condicions de vulnerabilitat per motius educatius, econòmics o socials. En concret:

 • Joves de 16 a 25 anys sense els estudis obligatoris acabats i sense feina
 • Persones aturades de llarga durada majors de 45 anys
 • Persones refugiades o demandants d’asil
 • Persones realitzant mesures penals alternatives

Joves

Hem signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que especifica que la nostra cooperativa realitza la formació teòrica i pràctica del Programa de Formació i Inserció (PFI) en l’especialitat agropecuària. La iniciativa està destinada a joves d’entre 16 i 21 anys fora del sistema educatiu i sense l’ESO finalitzada. En acabar el curs, l’alumnat pot reinserir-se en el sistema educatiu. Central Parc s’encarrega de la formació en agricultura i acull 3 o 4 persones que realitzen les pràctiques professionals a la cooperativa. En de 3 cursos diferents, 37 joves han passat per Central Parc a realitzar els estudis teòrics i pràctics en agricultura o bé les pràctiques professionals.

Persones aturades de llarga durada

També col·laborem amb persones aturades de llarga durada majors de 45 anys. Oferim formació en agricultura ecològica perquè els membres d’aquest col·lectiu disposin de més oportunitats d’inserció en el mercat laboral. Des del febrer de 2016, les persones que participen en el projecte autogestionen una parcel·la col·lectiva de mitja hectàrea que permet abastir-los per cobrir el consum propi i de les seves famílies. El projecte permet que les persones participants guanyin capacitats professionals en la producció agrícola i obtinguin noves aptituds com el treball en equip i la comunicació.

Persones refugiades

El 2017 es va signar un conveni de col·laboració amb la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, pel qual persones refugiades i/o demandants d’asil es puguin incorporar en el nostre projecte. Es tracta de persones que en els seus països ja treballaven o estaven vinculades a l’agricultura, per la qual cosa l’activitat agrícola els resulta familiar. Treballem conjuntament amb el CEAR per tal que el projecte conclogui amb la inserció laboral d’algunes d’aquestes persones en l’àmbit de l’agricultura o la comercialització.

Persones realitzant mesures penals alternatives

Hem signat un acord amb el Departament de Justícia de la Generalitat per integrar persones realitzant mesures penals alternatives en la cooperativa. S’ofereix la possibilitat a persones amb sentències curtes de treballar en un servei en benefici de la comunitat en comptes de pagar una multa o ingressar a presó. Aquestes persones s’integren com a treballadors a la cooperativa realitzant tasques de manteniment de cultius com qualsevol altre treballador.

Sensibilització a la població

Projectes amb infants i joves d’escoles i instituts

Central Parc col·labora amb DESOS en la implementació de projectes de centre en l’àmbit educatiu per tal de generar reflexió entre l’alumnat sobre el model alimentari actual. Des del 2015, alumnes de diverses escoles de Primària de Sant Boi i de Barcelona han treballat a través d’un projecte de centre el concepte de sobirania alimentària i el dret a l’alimentació i han desenvolupat activitats a l’hort escolar i a les parcel·les de la cooperativa.

Un altre dels projectes en el que DESOS ha treballat conjuntament amb Central Parc és un projecte d’Aprenentatge i Servei amb l’Institut Montjuïc. El projecte consisteix en un aprenentatge per part de l’alumnat sobre agricultura, reflexionant sobre el model alimentari actual i el malbaratament, passant per tasques de planificació, producció i collita de verdures i amb tres excursions als camps de Central Parc. L’objectiu del projecte consisteix en què l’alumnat realitzi un servei a la comunitat després de l’aprenentatge.

Activitat lúdicoformativa “Fem un dia de pagès”

La cooperativa ofereix la possibilitat de contractar una activitat per aprendre a “fer de pagès durant un dia”. Oferim aquesta activitat directament a empreses, centres educatius i a través d’un conveni amb l’empresa especialitzada Fundesplai. L’objectiu se centra en difondre els valors de la cooperació, la solidaritat i la sostenibilitat mitjançant l’activitat agrícola i conscienciar sobre el consum dels productes ecològics i de proximitat.

Cohesió social

La cooperativa promou la cohesió social en el territori com a conseqüència de la seva metodologia de treball, una metodologia basada en els principis del cooperativisme i associacionisme, amb una gestió empresarial i de presa de decisions democràtica, ja que les decisions estratègiques es prenen en l’Assemblea (formada pels socis treballadors), en què es promou la igualtat d’oportunitats (generant oportunitats laborals per a aquells col·lectius en situació més vulnerable, i amb condicions de treball dignes) i en què les diferències salarials entre els treballadors de base i els de més responsabilitat no supera la proporció 1:3, promovent per tant una disminució de les desigualtats flagrants i creixents que veiem en la nostra societat.

Consum ecològic i de proximitat

A través de la nostra cooperativa s’augmenta el consum ecològic i de proximitat a tota l’àrea metropolitana de Barcelona, i es disminueix la petjada ecològica.

 • Augment dels productes ecològics al mercat i satisfacció de la demanda existent
 • Augment de la ingesta de productes ecològics en les escoles
 • Promoció de les formes de consum amb valors cooperatius, democràtics i que impulsen l’economia local i els productes de proximitat

COM NAIXEM?

Central Parc neix de la mà de l’ONG DESOS Opció Solidària, entitat impulsora i sòcia cofundadora de la cooperativa. En els seus 17 anys d’història, DESOS s’ha dedicat a gestionar projectes de cooperació internacional a Nicaragua i Perú, promovent el desenvolupament econòmic de manera sostenible a territoris empobrits, gestionant un fons de crèdit i fomentant la creació de cooperatives agràries. A Catalunya, des del 2006 ha gestionat projectes d’educació pel desenvolupament i d’aprenentatge i servei, promovent la reflexió sobre la sobirania alimentària als centres educatius.

El 2013, arran el gran increment de les situacions de pobresa i desigualtat sorgides des de la crisi econòmica, DESOS va decidir iniciar una nova línia d’actuació. En aquell moment, l’entitat detecta en el Parc Agrari del Baix Llobregat una gran parcel·la, de 30 hectàrees, abandonada i en desús des de fa més de tres dècades. Es tracta del “Pla d’en Mas”, espai a partir del qual DESOS comença a fer indagacions i estudis amb l’objectiu de posar en valor aquest terreny, amb objectius socials i d’impuls econòmic del territori. Un objectiu que DESOS constitueix com una de les línies de treball en l’àmbit de la incidència política. Paral·lelament, l’ONG detecta altres espais i terrenys en desús o abandonats al Parc Agrari, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, i decideix començar així un projecte de desenvolupament econòmic i d’inserció sociolaboral a través de l’agricultura ecològica en terrenys recuperats.

Després de 2 anys de gestació, el 24 d’abril de 2015 neix la cooperativa Central Parc del Baix Llobregat. La cooperativa va iniciar la producció i comercialització de verdures i hortalisses ecològiques la temporada primavera-estiu d’aquell mateix any en 1 hectàrea de “Les Cabasses”. Aquella temporada es van produir varietats tradicionals del Baix Llobregat i l’experiència obtinguda ens ha mostrat la gran demanda de producte ecològic que existeix a l’àrea metropolitana de Barcelona. Actualment ja tenim 7 hectàrees cultivades amb certificació ecològica i comptem amb una llista de clients consolidats que cobreixen pràcticament tots els canals de comercialització.

El projecte de Central Parc neix de la convicció que és necessari actuar conjuntament sobre les tres problemàtiques socials i ambientals següents:

 • Abandonament de terres de cultiu agronòmicament aptes per a la producció
 • Demanda creixent (i no satisfeta) de productes ecològics i de proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
 • Increment dels col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral

La cooperativa diversifica la producció i intenta utilitzar tots els canals de comercialització disponibles, tant per filosofia com per reduir els riscos associats a la producció, abastant des de la gran distribució fins a les cooperatives de consum passant per les botigues especialitzades o els menjadors i restaurants ecològics. També planifiquem la producció amb alguns dels nostres clients i establim aliances amb productors ecològics de la zona per disposar del producte necessari per satisfer la demanda.

MISSIÓ I VISIÓ

La missió de la cooperativa és produir i comercialitzar hortalisses, verdures i fruits ecològics i de proximitat, tot potenciant l’agricultura periurbana de Barcelona. Volem que la nostra activitat es configuri com a motor bàsic de transformació econòmica-social i de garantia de la sobirania alimentaria de l’àrea metropolitana, tot promovent la inclusió social de col·lectius en situació de vulnerabilitat. És a dir, la cooperativa s’emmarcaria dins de les entitats que realitzen la denominada Agricultura Social i que actualment es troba en plena expansió al nostre territori.

La visió de la cooperativa, manifestada a través de la recuperació i posada en cultiu de terres agrícoles actualment abandonades o en desús, és participar en un sistema econòmic just, equitatiu i sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb la salut de les persones, i promoure i fomentar els principis de proximitat i temporalitat.

Els valors de la cooperativa són els següents

 

CONTACTE

cooperativa@centralparc.cat – 654 812 817 (Rebeca) / 620 680 180 (Albert)

XARXES SOCIALS EN LES QUE ESTEM PRESENTS

Actualment: