Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori.

A continuació us presentem el projecte singular…

BiciHub Barcelona, pedalant cap a l’economia verda

Impulsat per Biciclot sccl, som una cooperativa de treball, basada en el model d’economia social centrat en les persones, democràtic i amb vocació de servei a les persones. Promovem la bicicleta com a mitjà de transport ecològic, econòmic, saludable i per una mobilitat sostenible. Treballem en complicitat amb el territori i les entitats socials, les escoles, instituts, centres educatius, les administracions públiques i els particulars oferint-los cursos de mecànica, d’aprendre a anar en bici i de circulació segura i un espai d’autoreparació. Ens adrecem a els infants (educant i sensibilitzant per una circulació segura amb activitats escolars i campanyes educatives) i als joves i adults (treballem per a la seva inserció sociolaboral oferint formació ocupacional i buscant pràctiques laborals. A més d’oferir els nostres cursos d’aprendre a anar en bici per a adults). També oferim un Espai d’Autoreparació (Taller Obert) pensat perquè les persones sòcies puguin fer el manteniment de la seva bici i fomentar la reutilització i el reciclatge. Recollim bicicletes usades, les reparem i posem de nou en circulació en el mercat de segona mà i fent donacions a projectes de caire social (com per exemple, a Bicicletes Sense Fronteres). En aquests moments estem immerses en el desplegament del BiciHub, un projecte que vol aplegar totes les iniciatives que tinguin a la bicicleta com a protagonista i com a vehicle de transformació social.

Descripció del projecte
El projecte que es presenta posa en relació per treballar de forma conjunta en la lluita contra l’atur juvenil, les cooperatives socials, la xarxa empresarial (botigues i petites i mitjanes empreses), els sindicats i les entitats del tercer sector, mitjançant la necessitat de buscar mesures per fomentar iniciatives que incrementin els graus de sostenibilitat de la nostra ciutat i rodalies. Aquest objectiu es farà efectiu mitjançant la coordinació de due línies de projectes:

  1. Projecte en xarxa amb l’objectiu de establir convenis amb empreses, per a la formació dels seus treballadors en circulació en bici de manera segura i crear les circumstàncies facilitadores del canvi modal del transport laboral “in itinere”; a través del préstec d’una flota de bicicletes per als treballadors/es de les empreses de Barcelona i rodalies
  2. La posada en marxa del model de gestió participativa comunitària del BiciHub, establint les relacions necessàries i les bases per el funcionament de la Comissió d’Avaluació i Seguiment del BiciHub (que s’encarregarà de vetllar per la transparència i l’ interès comú del projecte); així com de concretar el règim de funcionament de la Comissió Gestora del BiciHub, que serà l’encarregada de les iniciatives i accions.

Reptes

  1. Creació de nous llocs de treball a partir de l’ampliació dels serveis de Biciclot com el Bikesharin per empreses i la venda de bicis ecoreciclades.
  2. Reforçar la estructura tècnica de Biciclot per obrir nous projectes socials i el nou BiciHub de Barcelona
  3. Posar en funcionament el Nou BiciHub de Barcelona com equipament singular de la Mobilitat Sostenible des de la perspectiva comunitària i de l’ESS

Àrea geogràfica que abastem

L’àmbit d’actuació de Biciclot es concentra a Barcelona i la seva àrea metropolitana però també tenim projectes per tota Catalunya i estem presents en projectes a nivell de l’estat espanyol, sobretot en l’àmbit de la formació en ciclisme urbà (Mètode 1BICI+), tots ells amb l’objectiu de que siguin transferibles.

En el cas del Programa Singular ens a centrarem ens els barris de l’eix Besòs i els de Marina i Zona Franca.

Impacte esperat

  1. 12 empreses / organitzacions participaran en el programa Bikesharing, 250 treballadores en seran usuàries i un 50% optaran per fer un canvi modal de transport a la feina.
  2. es generaran entre 5-7 llocs de treball (tècnics de manteniment i muntatge i de coordinació de projectes)
  3. capacitarem a tots els socis i treballadors de Biciclot per engegar un P.E que ens ajudi a posicionar-nos davant els reptes que ens estem proposant.

Contacte

Biciclot sccl: Telèfon: 933 077 475 | c. Pere IV 58-60 (08005. Barcelona)

Pere Serrasolsas pere@biciclot.coop   |  Montse Ramírez montse@biciclot.coop

Xarxes en les que estem presents

El compromís social de Biciclot esta present en les diverses xarxes, moviments socials i entitats on participem com per exemple: la Xarxa d’Economia Solidària, el Pacte de la mobilitat de l’ajuntament de Barcelona, el Consell de Mobilitat de l’AMB, el Consell de Coordinació Pedagògica (IMEB), la Taula Eix Pere IV, la Federació de cooperatives, la Taula del Tercer Sector, Coop57,  Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, En bici sense edat (moviment social intergeneracional), Cooperativa de serveis de missatgeria ecològica i social i la Coordinadora estatal d’entitats i empreses de formació en ciclisme urbà (1BICI+).