BlogVisió COVisió CO destacat

Gràfic socisEl Baròmetre Cooperatiu és una iniciativa de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya posada en marxa aquest 2014 amb la voluntat de millorar el coneixement de les cooperatives de treball de cara a generar programes adaptats a les seves necessitats i, alhora, oferir-los una radiografia del context econòmic en el que es desenvolupen per contribuir a la presa de decisions a llarg termini.

Inscrita a l’eix estratègic de Promoció i foment de la cultura d’empresa cooperativa, el Baròmetre Cooperatiu ha permès a la FCTC conèixer l’evolució de les cooperatives de treball i, alhora, facilitar informació sintètica sobre la conjuntura econòmica a partir d’una bateria d’indicadors.

El Baròmetre Cooperatiu inclou els resultats de l’enquesta a les cooperatives de treball federades que recull les respostes de quasi 140 cooperatives i ha permès millorar el coneixement de les empreses que formen la Federació i, com a conseqüència, adaptar els nostres programes a les necessitats de les cooperatives.
Les conclusions obtingudes reforcen la fortalesa i la capacitat de creixement de les cooperatives en el context de crisi actual. Quasi un 60% de les cooperatives de treball ha mantingut o ha augmentat la seva facturació el 2013. A més, un 80% de les cooperatives de treball ha augmentat o ha mantingut la seva plantilla en el mateix període.
cooper

A més, la intercooperació és important per a les empreses que formen part de la Federació. Quasi un 60% intercoopera. De la mateixa manera hem comprovat que la formació de les persones membres és un element essencial per a les cooperatives: quasi dos terços de les respostes indiquen que es destina part de la despesa a formació.

En l’àmbit finaplanif finanncer l’enquesta revela que una amplia majoria disposa d’una planificació financera periòdica. Amb tot, només un terç de les cooperatives afirma tenir una línia de finançament amb alguna entitat de la Xarxa Financoop.

L’informe de conjuntura econòmica ofereix dades per conèixer el comportament de les empreses cooperatives catalanes en el context econòmic més global de Catalunya, Espanya i en el marc internacional.

Gràcies a la informació recollida l’informe presenta interpretacions en l’àmbit de les empreses i, en especial, les empreses cooperatives, així com sobre economia a Catalunya, resta de l’Estat Espanyol i el context internacional.

Entre els temes destacats, l’informe destaca el creixement de la quantitat de cooperatives a Catalunya i l’increment de l’ocupació generada (+3,7%) durant 2013, unes dades que arriben en un context de millora de la confiança en l’àmbit empresarial a tots els sectors, però amb més fermesa en l’hostaleria i el transport. També s’explica que l’activitat econòmica a Catalunya millora en els últims mesos, impulsada fonamentalment per un augment de les exportacions de serveis turístics. Milloren les dades d’atur, però no a causa de la creació neta d’ocupació. La inflació és positiva però molt baixa. Aquests dos factors, encara no permeten parlar d’una sortida de la crisi.

El baròmetre cooperatiu és un programa orientat a les cooperatives que s’actualitzarà anualment i que podeu consultar a partir del web de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Guillem Perdrix.

Director Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.