Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats publiques, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

 

Àuria Cooperativa, el centre especial de treball d’Àuria Grup (Anoia), té com un dels seus principals objectius la creació de llocs de treball per al col·lectiu de persones amb discapacitat i el manteniment prolongat en el temps d’aquesta ocupació. Aconseguir-ho no és un repte fàcil; avui, tots els centres especials de treball s’han vist obligats a adaptar-se per fer front a les transformacions i els canvis de paradigma del sector industrial. Amb aquesta realitat per davant, Àuria Cooperativa ha incorporat nous elements tecnològics que permetin competir dins del mercat –cada dia amb més exigència en qualitat- però també en costos.

La incorporació de recursos de robotització col·laborativa que Àuria Cooperativa vol introduir una nova generació de robots en les línies de producció de la divisió de cosmètica. Aquesta generació de robots s’integren amb les persones en l’entorn de fabricació i fan possible una interacció entre robots i personal per compartir tasques amb una garantia de seguretat que atura tots els seus moviments davant de contacte o pressió. En contrast amb els robots tradicionals, aquests d’aspecte col·laboratiu, també anomenats cobot poden interactuar en un espai de treball compartit i esdevenen una eina per guanyar en productivitat.

Aquest projecte persegueix els objectius de millorar la qualitat de treball, la competitivitat i la creació d’ocupació. La comarca de l’Anoia ha estat, tradicionalment, una comarca amb índexs d’atur alts, previs a l’esclat de la crisi econòmica del 2008. El tancament de moltes indústries tèxtils, fa més de vint anys, va generar desocupació a una bossa important de població. Així, l’any 2016 l’atur registrat era de 9.547 persones, un 16,31% de la població, és a dir, la taxa més alta de les comarques de Barcelona. Davant aquesta situació, cercar situacions per millorar la competitivitat i generar nova ocupació és un deure de qualsevol empresa. Reforçar la capacitat productiva de la cooperativa d’Àuria a través dels canvis tecnològics que suposa la indústria 4.0 és una bona estratègia per reforçar aquesta determinació.

L’impacte que Àuria Cooperativa espera extreure d’aquesta inversió i transformació de la seva planta industria és la reducció de costos, la millora de la qualitat (buscant una col·laboració en els treballs repetitius, per exemple) i la desprivatització del coneixement (amb una programació fàcil i intuïtiva). D’aquesta manera, les persones treballadores del centre especial de treball –persones amb discapacitat intel·lectual- podran guanyar qualitat en el seu espai de treball amb la reducció de tasques repetitives, la millora de posicions ergonòmiques i la desautomatització de tasques.

Una evolució progressiva encaminada a l’enfortiment empresarial, un augment de la competitivitat que permetin accedir a mercats per via de la internacionalització i la transformació de la indústria.

Amb aquesta aposta, Àuria posa la mirada llarga a la trajectòria de la pròpia entitat que va fundar-se l’any 1972 com a Taller Àuria SCCL, a l’empara de l’associació de pares i mares que anys abans havia fundat l’Escola Àuria, a Igualada. El TAC (l’acrònim de la cooperativa) havia d’oferir oportunitats laborals a la primera generació de nens i nenes que havien acabat la seva escolarització a l’escola especial. Una història de lluita i tenacitat que va formalitzar-se l’any 1981 amb la constitució com a Cooperativa de Qualificació Especial i, posteriorment, adaptant-se a la legislació catalana, com a Cooperativa d’Iniciativa Social Mixta de Treball Associat i Consumidors i Usuaris, sense ànim de lucre.

Durant aquestes dècades de funcionament, Àuria va ampliar les seves activitats industrials inicials de manipulats per a altres empreses de la comarca. Aquests nous serveis van ser tal com pintura vial, servei de manteniment i arranjament de carreteres o camins o neteja industrial. Tanmateix, la crisi econòmica també va amenaçar l’estabilitat de la cooperativa i Àuria es va veure empesa a diversificar els seus serveis amb noves línies de treball, a base d’especialització i innovació.

Amb aquesta motivació, l’any 2008 es decideix fer una aposta molt ambiciosa per adquirir maquinària, instal·lacions i formació i crear la divisió de cosmètica, Àuria Cosmetics, per esdevenir proveïdors de grans firmes del sector i, alhora, Gustauria, una cooperativa de segon grau centrada en la preparació i distribució d’aliments elaborats i menús per a col·lectivitats.

Coincidint amb el tancament de grans empreses dins la Conca d’Òdena, aquestes fortes inversions i creixement en nombre de treballadors, va convertir Àuria en una de les empreses més grans de la comarca en personal ocupat. Una condició que ha mantingut fins a dia d’avui, amb 570 treballadors.

Tanmateix, Àuria Cooperativa es troba integrada en Àuria Grup, que també compta amb la Fundació Privada Àuria, fundada l’any 2006, que presta serveis i suports a les persones amb discapacitat o malaltia mental del conjunt de la comarca de l’Anoia. Aquesta entitat va néixer per promoure l’autonomia, la defensa de drets i la qualitat de vida de les persones que acompanya. Avui, atén a més de 550 usuaris i ocupa més de cent quaranta treballadors.

En el seu conjunt, Àuria Grup també integra cooperatives de segon grau com Moltacte o Àuria Empresa d’Inserció. Compta amb una superfície industrial de 9.000m2, a banda de l’edifici central de la Fundació a l’avinguda Andorra i deu llars-residències immiscides als barris de la ciutat d’Igualada. Una suma que aglutina més de 1.250 persones de base social entre professionals, socis treballadors, persones ateses, famílies i voluntaris. Cada any, el grup factura més de 15 milions d’euros.

Xifres a banda, Àuria no perd de vista que la seva identitat és la seva manera de fer. Persones que lluiten, s’impliquen i treballen per construir una societat més justa, oferir oportunitats de treball destinades a la promoció de l’autonomia i l’autodeterminació de les persones i un ventall de suports per garantir la participació social. Una transformació de llarg recorregut compromesa des de la convicció que cada persona és un món.