BlogMón COMón CO

IMG_5899Els dies 17 i 18 s’ha celebrat un acte singular en el marc del programa aracoop: Update cooperatiu: descobrint nous potencials de col·laboració. Durant 24 hores, 50 empreses d’economia social i cooperativa han estat explorant les possibilitats de coinnovació, és a dir, la creació de nous productes i serveis fruit de la col·laboració entre empreses. La sessió de treball va estar conduïda per l’expert en innovació Alfons Cornella i l’equip d’Infonomia,
Detectar oportunitats de combinació entre les organitzacions participants era l’objectiu principal de la sessió. Cada organització té uns “actius” (allò que sap fer molt bé, que la diferencia o la fa atractiva) que són susceptibles de ser combinats amb els propis d’altres organitzacions.
La sessió es va iniciar amb la presentació de diversos exemples de coinnovació entre empreses, a nivell internacional. Empreses que combinen les seves marques per llançar al mercat un producte o servei renovat, o bé els seus coneixements (de producció, de distribució, de venda, etc.) per a millorar processos, o que ideen un producte o servei no existent, i al què cap d’ells hi hagués arribat actuant per separat.
Posteriorment es van presentar els resultats d’una exploració de casos  a nivell internacional de col·laboració entre cooperatives. Una de les col·laboracions més freqüents és la suma d’esforços per a disseminar la idea i els processos cooperatius i la cerca de sinergies entre cooperatives (per exemple, que la recollida de residus en un seguit de cooperatives serveixi a una altra per generar energia).
foto 2.1
Per tal de treballar possibilitats concretes de col·laboració entre les empreses i organitzacions participants es va dur a terme un taller d’actius, que tenia per finalitat ajudar a detectar les capacitats diferencials de les organitzacions participants: què saben fer millor que ningú, què les diferencia de la resta. Aquests actius són la matèria primera per a buscar solucions a problemes dels participants, així com per a detectar oportunitats latents de col·laboració. L’eina utilitzada en aquests tallers va ser el co-poker, instrument de col·laboració activa desenvolupat per Infonomia.

Un dels resultats tangibles del taller de coinnovació va ser un “mapa d’actius” on les empreses participants van plasmar les seves capacitats sobre el mapa de Catalunya. A banda, les múltiples interaccions entre els assistents van quedar reflectides en la “roda d’amics”, instrument gràfic que il·lustra totes les connexions establertes durant el taller entre els participants.
fotoA banda de les interacciones 1-a-1 entre les organitzacions assistents, que poden derivar en projectes en els propers mesos, també es van generar 6 projectes transversals que afecten a tot el sistema d’economia social i cooperativa, dels quals se’n van destacar 3, per a un possible prototipatge posterior.
Els participants van constatar les moltes oportunitats de combinació de les capacitats de les organitzacions i la necessitat de construir prototips que puguin ser validats en un termini curt de temps. El món és suficientment complex per no poder enfrontar-s’hi sol, la qual cosa requereix una col·laboració fonamentada en la confiança i la generositat. I si hi ha un tipus d’organització especialment preparada per a la coinnovació són les cooperatives.